Gå direkt till textinnehållet

Utfrysta journalister tillbaka i DN-huset

Tre av de tolv DN-journalister som omplacerades till att arbeta med ett projekt i lokaler utanför tidningen har slutat. De övriga nio är nu tillbaka i DN-huset. Men de får inte sitta inne på redaktionen.

Journalisten har tidigare berättat om situationen för de tolv utfrysta DN-journalisterna som valdes ut att arbeta med DNs 150-årsjubileum och skulle tagga gamla DN-artiklar så att de blev sökbara i arkivet. De fick inte sitta i DN-huset utan i en lokal i en annan del av Stockholm. De tunga tidningsläggen transporterades mellan DN-huset och lokalen där de arbetade.

Ingen av dem fick någon förklaring till varför de blivit utvalda och reaktionerna på DNs agerande blev starka, både på redaktionen och utanför huset. ”Vuxenmobbing”, kallade en av de tolv journalisterna arbetsgivarens metod.

Nu har tre av de tolv journalisterna slutat. En har fått ett nytt jobb och två personer i 65-årsåldern har tagit avgångsvederlag.

De nio andra journalisterna har fått flytta tillbaka till DN-huset, men sitter inte på redaktionen och får inte använda det redaktionella systemet. De sitter isolerade två våningsplan ovanför DN och har nu fått i uppgift att fotografera av gamla artiklar och skriva notiser. Fotona och notiserna ska läggas upp på en sajt om DNs 150-årsjubileum.

– Det känns bra att vara tillbaka i huset, säger en av de nio till Journalisten.

– Vi har valt att inte söka avgångsvederlag. Vi har bestämt oss för att vi inte ska mobbas bort från Dagens Nyheter.

Det arbete de utförde tidigare med att tagga gamla artiklar blev klart i november. I december har de suttit i princip helt sysslolösa.

Anders Forsström, ordförande i journalistklubben på Dagens Nyheter, är glad över att medarbetarna är tillbaka i huset.

– Företaget har insett att det är bättre att ha dem på närmare håll för att kunna arbetsleda dem. Det har varit ett gemensamt intresse från företaget och klubben att få tillbaka dem i huset. Det är ett fall framåt, säger Anders Forsström.

– Däremot är vi bekymrade i klubben över att man inte kunnat sysselsätta dem med vettiga arbetsuppgifter.

– Vi har ett hårt arbetstryck på redaktionen samtidigt som det sitter nio rutinerade journalister och fotograferar gamla artiklar två våningar upp. Vi har också 25 bemanningsanställda från Marieberg Media inne på redaktionen som vikarier, säger Anders Forsström.

Hur motiverar ledningen den här situationen?
– Det får du fråga dem om.

Journalisten har varit i kontakt med DNs HR-chef Henrik Fontin som avböjer att ge några kommentarer, med hänvisning till att det handlar om interna personalfrågor.

Fler videos
Fler avsnitt