Gå direkt till textinnehållet
Foto: Tor Johnsson

Rösterna inifrån tv-huset: ”Rädslan styr”

Programdirektören Jan Helin lämnade SVT på grund av en konflikt med vd Hanna Stjärne. Bakom kulisserna i tv-huset pågår fortfarande en kamp om utbudet och den digitala utvecklingen, med Hanna Stjärne i cen­trum. Personer med insyn i ledningsgruppens arbete känner en växande oro för bolagets framtid. ”SVT styrs just nu av en rädsla för vad politikerna kan tänkas hitta på”, säger en av dem.

Januari 2023, Journalistförbundets kansli

De stora sparpaketen i mediebranschen ligger mer än ett halvår in i framtiden när Journalistförbundet den 24 januari 2023 håller avtalskonferens för public service-klubbarna i förbundskansliets lokaler på Kungsgatan i Stockholm. I avtalsrörelsen är lönekravet från klubbarna högt och krismedvetenheten låg, trots att Sveriges Televisions ledning aviserat ett sparpaket om 100 miljoner kronor fram till och med 2025. Det har mötts med axelryckningar.

– Det är ingenting som oroar oss, säger Rebecka Mårtensson, ordförande i journalistklubben på SVT, under en paus i avtalskonferensen den här januaridagen för drygt ett år sedan.

En kostnadsminskning om 100 miljoner kronor åren 2023–2025 motsvarar nämligen bara sex promille av SVTs totala intäkter på nästan 16 miljarder kronor under samma period. Besparingen skulle kunna rymmas i de kontinuerliga rationaliseringarna som SVT ständigt tvingas göra på grund av den låga procentuppräkningen av avgiftsmedlen, menar personer med insyn i företagets ekonomi.

Annons Annons

SVT har dessutom 1,5 miljarder kronor i kassakistan och i september 2022 var överskottslikviditeten så stor att ledningen valde att placera 200 miljoner kronor i räntefonder. När fonderna sedermera säljs i maj genererar de en avkastning om tre miljoner kronor.

I januari 2023 verkar ingen vara särskilt oroad över vd Hanna Stjärnes sparpaket. Det ska komma att ändras.

Oktober 2023, tv-huset

På ett extrainkallat stormöte den 4 oktober meddelar Hanna Stjärne att SVT måste göra en besparing på 200 miljoner kronor. Det visar sig att de 100 miljoner som redan aviserades i vintras är medräknade i detta, men ytterligare 100 miljoner har alltså lagts till.

Kostnaderna för tv-produktion har ökat ytterligare, samt för säkerhet och beredskap. De löpande rationaliseringarna räcker inte för att hantera ett ”extraordinärt läge”. Enbart kostnaden för det yttre skyddet i den nya entrén till tv-huset i Stockholm har landat på cirka 50 miljoner kronor. 70–80 tjänster ska bort varav cirka 20 på Språk & Tillgänglighet där AI-teknik ska ersätta undertextarna. Teckenspråksredaktionen ska flyttas från Falun till Stockholm.

Att det skulle bli uppsägningar bland undertextarna är ingen förvånad över; SVTs satsning på automatiserad undertextning i syfte att göra personalnedskärningar inleddes redan ett och ett halvt år tidigare. Och teckenspråksredaktionens flytt har enligt Journalistens källor egentligen ingenting med sparpaketet att göra – ledningen räknar med att spara endast tre miljoner kronor på flytten, vilket journalistklubben menar är en önskekalkyl. Flytten görs av andra skäl men har bakats in i sparpaketet för att folk ska ta det på större allvar.

Det funkar. Journalistklubben skriver samma dag till medlemmarna: ”Det är en tung och sorglig dag för oss på SVT.” Klubben uppmanar de som känner oro och behöver samtala med någon att ringa Falck Healthcares krisstöd som har öppet ”dygnet runt”.

Sparivern får genomslag ner på kollegieblocksnivå i företaget. Varför?

– Det första sparpaketet om 100 miljoner kronor skulle lösas genom ”transformation”, alltså effektiviseringar. Det handlade om långsiktigt sparande och det var inte tal om uppsägningar. Effektiviseringar i form av nya arbetssätt är ingen nyhet för oss, säger Rebecka Mårtensson, journalistklubbens ordförande, och fortsätter:

– Det nya sparpaketet handlar om personalnedskärningar. Det är en oro i hela företaget för att bli av med jobbet eller för att få en orimlig arbetsbörda. Eftersom arbetsuppgifter inte försvinner blir det en osthyvlingseffekt och ingen vill bli sittande med Svarte Petter. En reporter på SVTs lokala nyheter måste idag använda 13 olika program för få ut en minutlång video. Det går inte att lägga fler arbetsuppgifter på reportrarna.

Personer med insyn i företagsledningen uppger för Journalisten att de uppfattar sparbetinget som delvis politiskt motiverat.

– Vi gör ständiga rationaliseringar och jag har svårt att förstå varför Hanna Stjärne är så mån om att skapa oro i företaget. Den enda förklaring jag ser är att hon vill skicka en signal till departementet, säger en av dem.

– SVT är otroligt framgångsrikt, med höga förtroendesiffror och en stor digital räckvidd bland yngre. Redaktionerna borde genomsyras av framåtanda, inte av uppgivenhet. Det här är helt fel väg att gå just nu. SVT kan inte stanna av bara för att Hanna Stjärne vill verka handlingskraftig inför politikerna, säger en annan person.

April 2023, ett kafé i Stockholmstrakten

SVT-chefen är 20 minuter sen till vårt möte, har inte svarat på mina meddelanden, och medger när hen sätter sig vid kafébordet att hen var nära att ställa in.

Varför ställer du upp på intervju?
– För att jag är orolig för att Jan Helin ska säga upp sig.

Det är inte första gången någon ven­tilerar en sådan oro den här våren.

Jan Helins interna popularitet har vuxit under de sju år han varit SVTs programdirektör och mediedirektör. Men våren 2023 ska han enligt flera av Journalistens källor befinna sig på kollisionskurs med vd Hanna Stjärne. I augusti besannas de farhågor som flera medarbetare på SVT haft: Jan Helin meddelar att han slutar. I november går han till en tjänst som chef för produktutveckling och AI på Bonnier News.

Jan Helin har avböjt en intervju, men bekräftar i ett mejl till Journalisten att han slutade på grund av konflikten med Hanna Stjärne:

”Jag lämnade SVT för att jag och Hanna helt enkelt hade för olika syn på hur SVT borde utvecklas i några centrala frågor. Jag vill av lojalitet med SVT inte nu gå in närmare på vad det handlade om. Jag hade samtidigt diskussioner med Bonnier News där jag kände frisk luft, energi och samsyn i strategiska frågor framåt. Det var läge att sadla om helt enkelt.”

Jan Helin tillträdde som programdirektör på SVT i april 2016 och slutade i november 2023. Foto: Tor Johnsson

Enligt Journalistens källor ska konflikterna i ledningsgruppen ha minskat efter att Jan Helin slutade i november, men det betyder inte att problemen är borta. Journalisten har varit i kontakt med ett 30-tal personer som har eller har haft insyn i SVTs ledningsgrupp.

Flera uppger att Hanna Stjärne ställer mycket höga krav på sina medarbetare och lyfter det faktum att hon har avverkat fem olika vd-assistenter under sina nio år som vd. Många beskriver också en stor ängslighet.

– SVT styrs just nu av en rädsla för vad politikerna kan tänkas hitta på. Det är ett ständigt politiskt taktiserande som bygger på antaganden som ibland saknar verklighetsförankring. Rena hjärnspöken har stoppat viktiga satsningar. Det går inte att bedriva utvecklingsarbete på det sättet och det entusiasmerar inte. Vi stöter bort de kompetenser vi behöver, säger en.

– Hanna Stjärnes ledarstil passar inte alla. Hon pekar inte ut en riktning med hela handen. Hon vill att alla frågor ska analyseras grundligt innan hon fattar beslut. Det gör att hon får svårigheter att bygga ett team som jobbar mot samma mål, eftersom målet inte är tydligt, säger en annan.

Faktum är att det har varit strömhopp från Hanna Stjärnes team. Bara en av de chefer hon initialt rekryterat till ledningsgruppen är fortfarande kvar: Anne Lagercrantz. Men dagarna före jul 2022 var även hon på väg att lämna SVT, uppger flera källor för Journalisten.

Anne Lagercrantz hade erbjudits och tackat ja till jobbet som vd på Utbildningsradion efter Sofia Wadensjö Karén. Flera personer i och nära SVTs ledningsgrupp blev informerade om att Lagercrantz sagt upp sig. Bara någon dag innan URs styrelse skulle offentliggöra tillsättningen övertalade Hanna Stjärne henne att stanna och lovade henne en ny tjänst.

Den 10 januari 2023 meddelade UR att UNTs publisher Kalle Sandhammar blir företagets nya vd. Den 4 maj lämnade Anne Lagercrantz sitt arbete som chef för SVTs nyhetsdivision för att bli bolagets vice vd, en helt nyinrättad tjänst.

Flera av Jan Helins ansvarsområden fördes över till henne, bland annat allt ansvar för utvecklingen av SVT Play, SVT Nyheter och data- och analysavdelningarna.

”Jag kommenterar aldrig rekryteringsprocesser vare sig de gäller mig eller någon annan av respekt för dem som ingår. Jag kan dock inte tänka mig en bättre vd för UR än Kalle Sandhammar”, skriver Anne Lagercrantz i ett mejl till Journalisten.

Anne Lagercrantz tillträdde som divisionschef för nyheter och sport på SVT i oktober 2015. I maj 2023 blev hon SVTs vice vd. Foto: Tor Johnsson

Av de åtta personer som satt i ledningsgruppen för fyra år sedan har fem lämnat och sedan 2015 har 14 personer lämnat gruppen. Några av dem uppger för Journalisten att Hanna Stjärnes ledarskap bidrog till deras beslut att lämna, medan andra säger att ledarskapet inte hade något med deras beslut att göra:

– Att vara vd på SVT just nu är oerhört krävande och komplext och hon sköter jobbet på ett utmärkt sätt. I en bra ledningsgrupp kommer det alltid att finnas starka viljor och olika åsikter, så är det även på SVT, säger en av dem.

Det har funnits kritik mot Hanna Stjärnes ledarskap även innan hon började på SVT. Chefer och medarbetare på Upsala Nya Tidning, där Hanna Stjärne var vd och chefredaktör 2011-2014, uppger för Journalisten att hennes ledarskap var otydligt och att hon var svår att kommunicera med. Liknande synpunkter framfördes i tidningen Chefs chefstest 2016 när hon hade jobbat ett och ett halvt år på SVT. Där berömdes Hanna Stjärne för att vara en god lyssnare med ett knivskarpt intellekt och analytisk förmåga, men kritiserades för långa beslutstider och otydlig kommunikation.

Innan hon började på UNT arbetade Hanna Stjärne på Sveriges Radio i flera olika roller. 2007 fick hon toppjobbet som programdirektör för utbud och hamnade i SRs ledningsgrupp. 2009 petades hon ur ledningsgruppen av dåvarande vd Mats Svegfors och fick i stället ansvar för SRs framtidsutredning. Mats Svegfors säger till Journalisten att han inte är förvånad över att det nu riktas kritik mot Hanna Stjärnes ledarskap men vill inte uttala sig om tiden på SR.

Januari 2024, en hotellobby

– Kan vi sitta där? Det är mer avskilt.

Visst. Du vill inte synas med mig?
– När artikeln publiceras kommer personer som sett oss förstå att jag är en uppgiftslämnare.

Vi hämtar kaffe var för sig.

Varför ställer du upp och pratar?
– För att det här är viktigt. Jag är djupt orolig för att SVT tappar fart och inte lyckas locka de nyckelpersoner som bolaget behöver för att ta sig in i fram­tiden.

Rädslan för politisk klåfingrighet har enligt flera källor lett till att viktigt utvecklingsarbete har stoppats eller lagts på is, till exempel det stora projektet ”SVT Play Nyheter” som våren 2023 plötsligt får nya direktiv. Projektgruppen har under ett år arbetat med att ta fram ett förslag på hur man ska kunna föra in dagligt nyhetsmaterial i SVT Play, med en egen nyhetsingång. Projektet var beställt av Helena Olsson, programbeställare, samt Jan Helin, programdirektör.

När projektet lämnar sitt förslag i januari 2024 handlar det inte längre om dagliga nyhetsuppdateringar, utan om hur SVT Play ska kunna användas vid stora nyhetshändelser.

Orsaken till de ändrade direktiven är, enligt Journalistens källor, en oro för politiska konsekvenser om SVT skaffar sig ytterligare en nyhetskanal. Hanna Stjärne var rädd att politikerna skulle släcka hela SVTs nyhetstjänst, alltså både sajten och nyhetsappen, om SVT Play började leverera nyheter.

– Det var ren inbillning, säger en person med insyn i projektet.

Ledningens ängslighet leder till ett kontrollbehov som inte stannar vid strategiska frågor utan också påverkar publicistiken, menar medarbetare som Journalisten pratat med. Ett exempel på det är det i pressen hånade programmet Sveriges fetaste hundar från 2017 som blivit ett stående skämt i ledningsgruppen. Något sådant ska SVT aldrig göra igen. En del av programbudgeten har överförts direkt till ledningsgruppen i syfte att stärka kontrollen över utbudet.

– Utrymmet för risktagande är närmast obefintligt. Ängsligheten sprider sig i organisationen och leder till självcensur, säger en person, som också menar att publicistiska frågor som dryftas i ledningen kan sippra ned till redaktionsgolven genom chefshierarkin.

April 2024

Senast den 30 april 2024 ska den parlamentariska kommittén under ledning av tidigare kd-partiledaren Göran Hägglund föreslå hur public service-uppdraget ska regleras från och med 2026 och vad som ska ingå i uppdraget under tillståndsperioden 2026–2033.

Hanna Stjärne i januari 2015, strax efter att hon tillträtt som SVTs vd. Foto: Tor Johnsson

”En bild som jag absolut inte känner igen mig i”

Hanna Stjärne förnekar att den politiska pressen på SVT påverkar arbetet i ledningsgruppen.

– Det är en bild som jag absolut inte känner igen mig i. Det vi har fokus på är hur vi ska kunna vara hela Sveriges television och hur vi ska kunna göra ett bra jobb för publiken. Det är det som våra diskussioner handlar om, säger Hanna Stjärne.

Du beslutade att förändra det stora nyhetsprojektet på SVT Play förra våren och personer med insyn uppger för oss att skälet var att du var orolig för politiska konsekvenser. Stämmer det?
– Vi hade strax före jul 2022 antagit en ny företagsstrategi, med publiken i centrum. Det var själva starten på att vi började titta på en rad olika utbudsområden. Projektet inom nyhetsområdet hade dragit i väg kostnadsmässigt och hade blivit ganska fluffigt och väldigt konsulttungt. Det skilde ut sig från de andra projekt vi startade.

Jan Helin uppger att han ­lämnade SVT för att ni hade för olika syn på hur SVT borde utvecklas i några centrala frågor. Är det din bild?
– Jag uppfattade det inte riktigt på det sättet. Jag rekryterade Jan Helin till SVT och vi har jobbat tätt ihop i många år. Sen är det också så att jag rekryterar starka och kunniga personer som ska komma in med energi och engagemang i ledningsgruppen. Jag vill bli utmanad. Jag vill att vi ska tycka olika i SVTs ­företagsledning.

Du har haft fem olika vd-­assistenter under din tid som vd. Hur kommer det sig?
– Jobbet som vi har på SVT är krävande. Det ställer höga krav på mig. Det ställer höga krav på de som jag jobbar nära. Det vi skulle ha gjort tidigare är att se till så att assistenterna får mer hjälp när det är arbetstoppar. Då behöver man ha stöttning och hjälp av andra runt omkring. Det har vi förändrat nu.

Personer med insyn i ledningsgruppen uppger att du har svårt att bygga ett lag eftersom du inte pekar ut mål som alla kan sträva mot. Vad tänker du om det?
– Vi har en företagsstrategi på SVT som vi har tagit fram i företagsledningen gemensamt. Den innehåller gemensamma mål som vi jobbar med tillsammans.

Vi har pratat med personer som menar att sparpaketet delvis är ”politiskt motiverat”. Ligger det något i det?
– Nej, att SVT behöver agera handlar bara om det exceptionella läget. Att inte agera på historiskt höga inflationssiffror och kostnadsökningar, bland annat kopplat till säkerhetsläget, vore djupt oansvarigt.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *