Gå direkt till textinnehållet

Unga läser hellre dagstidningar i print än online

En brittisk studie som publiceras i dag av professor Neil Thurman (bilden) visar att unga personer lägger ner dubbelt så mycket tid på att läsa dagstidningar i print jämfört med online.

Brittiska nyhetskonsumenter i åldern 18-34 år ägnade förra året totalt 21,7 miljarder minuter åt att läsa de åtta brittiska rikstidningarna i papper men bara 11,9 miljarder minuter åt samma tidningar online.

Det visar en studie som professor Neil Thurman lett. Thurman är en av Storbritanniens främsta experter på onlinejournalistik och digitala medier.

”För unga läsare, precis som för äldre läsare, erbjuder papperstidningen en upplevelse som de är beredda att investera sin tid i, jämfört med det sätt som de skannar av nyheter online”, säger Neil Thurman i en kommentar.

Studien visar att personer i åldern 18-34 år som läser någon av de åtta tidningarna lägger ned i snitt 23 minuter per vardag, och något mer på helgerna, på att läsa papperet, men bara 43 sekunder per dag på att läsa samma tidningars onlineutgåvor i appar eller på webbsidor.

Ett undantag är Daily Mail, där britter under 35 år tillbringar mer tid med att läsa Mail Online än med att läsa papperstidningen. Studien visar att det beror på att Mail Online fokuserar på nöjes- och kändisjournalistik, vilket lockar unga läsare, medan papperstidningen har en mer konservativ nyhetsvärdering.

De åtta brittiska tidningar som ingått i undersökningen är The Mail, Mirror, The Sun, Star, Standard, The Telegraph, The Guardian och The Times.

En studie som Neil Thurman publicerade i våras och som Journalisten berättat om visade att av den tid britterna i genomsnitt lägger ned på tidningarna sker 88,5 procent i papper, 7,5 procent i mobiltelefoner och fyra procent i datorer.

De två studierna visar tydligt att trots den kraftiga upplagenedgången av printprodukterna och gratisnyheter online har tidningsföretagen inte lyckats föra över publiken till digitala medier.

Flera andra studier pekar på att tillgången på onlinenyheter har bidragit till att minska läsningen av papperstidningar. I studien nämner Thurman särskilt Sverige, där statistiken över läsandet är god. Men vad den nya studien visar är att tillväxten av nyhetssajter och appar också har påverkat det sätt på vilket vi konsumerar nyheterna – vi skannar av nyheter, vi läser dem inte online. I Storbritannien lägger en genomsnittkonsument ned i snitt 40 minuter per dag på att läsa en papperstidning men bara 30 sekunder på att läsa tidningen online.

Neil Thurman anser att en viktig orsak till den korta lästiden online är att medieföretagen inte lyckats designa sina sajter och appar på ett tillräckligt tilltalande sätt, samt att man inte fokuserat på kvalitetsjournalistik, som är nödvändig för att få upp lästiden bland konsumenterna.

Den nya studien visar också att britterna lägger ner allt mindre tid på att läsa nyhetstidningar oavsett plattform. Sedan millennieskiftet har lästiden minskat med 40 procent, och bland de yngre läsarna med 64 procent.

Två tidningar går mot strömmen: The Guardian och London Evening Standard som fått ökad lästid med 19 respektive 17 procent. Ökningen för The Guardian förklaras med en lyckad satsning online, samt under 2016 ett starkt intresse för Brexit och Trump. Ökningen för London Evening Standard beror på att tidningen blev gratistidning 2009 vilket ökade läsekretsen.

Fler avsnitt
Fler videos