Gå direkt till textinnehållet

Sveriges Tidskrifter vill se ny snabb mediestödsutredning

Branschorganisationen Sveriges Tidskrifter vill att en ny utredning om tidskrifters möjlighet att få mediestöd tillsätts ”omgående”.

Skälet är att utredningen ska kunna ske parallellt med arbetet med propositionen kring Mats Svegfors avslutade utredning. Det skriver Sveriges Tidskrifter i sitt remissvar till Kulturdepartementet.

Sveriges Tidskrifter upprepar den huvudinvändning mot Svegforsutredningen man redan framfört genom att betona att även tidskrifter som bidrar till nyhetsförmedlingen bör kunna omfattas av mediestöd.

Stöd till lokal och regional journalistik är bra, men inte till priset av att ämnesmässiga vita fläckar blir större, anser branschorganisationen.

Sveriges Tidskrifter är positiv till nollmoms, vilket Svegfors inte föreslår, och anser att även tidskrifter ska omfattas av ett momsundantag.

Vidare är man, till skillnad från Journalistförbundet, positiv till införandet av ett demokrativillkor i mediestödet.

I likhet med Journalistförbundet anser Sveriges Tidskrifter att även kostnader för att anlita frilansjournalister, och inte bara lönekostnader för anställda journalister, ska kunna vara stödberättigande.

Fler avsnitt
Fler videos