Gå direkt till textinnehållet

Trendbrott för tidskrifterna – intäkterna ökar

Nettointäkterna ökar inom tidskriftsbranschen, efter många år av minskade intäkter. Det är framför allt de digitala annonsintäkterna som ökat.

– Vår rapport brukar vara ett tydigt vårtecken, men även om det inte syns någon vår utanför fönstret, så tror jag vi kan värma oss av de siffror som presenteras idag, inledde Kerstin Neld, vd för branschorganisationen Sverige Tidskrifter

När IRM presenterade sin branschrapport för Sveriges Tidskrifters medlemmar var det med glada miner.

Från att ha tappat intäkter under fyra år har trenden brutits.

Annons Annons

2016 hade tidskriftsbranschen intäkter på 8,3 miljarder. Därefter har de sjunkit varje år för att vara nere på 6,6 miljarder 2020.

Men 2021 kom alltså vändningen och tidskrifterna nådde 6,9 miljarder i intäkter. Det motsvarar en upgång på fyra procent.

Det är de digitala annonsintäkterna som tagit fart även om läsarintäkterna är i princip stabila, efter det stora tappet 2018 och 2019.

Printintäkterna är fortsatt störst, men minskar från 82 procent till 79 procent medan de digitala annonsintäkterna ökar från 18 till 21 procent av intäkterna.

– Vi kan se en historiskt snabb återhämtning efter coronakrisen. Efter finanskrisen och IT-bubblan tog det i genomsnitt tre år för annonsmarknaden att återhämta sig, men vi är redan tillbaka på intäktsnivåerna innan pandemin, berättade Madeleine Thor, vd på IRM.

Idag finns det 4 250 tidskrifter i IRMs register, vilket är något färre än förra året, då det fanns 4 300 tidskrifter. Störst är kategorin medlemstidskrifter som står för 49 procent av alla tidskrifter. Populärtidskrifterna minskar i andel, medan kund- och gratistidningar ökar.

Rapporten visar också att den tryckta utgåvan fortfarande är viktigast för tidskrifterna, men digitalt, sociala medier och nyhetsbrev närmar sig.

 

Fler avsnitt
Fler videos