Gå direkt till textinnehållet

Dagspressens annonsintäkter fortsätter rasa – men tidskrifter ökar

Svensk dagspress fortsatte tappa annonsintäkter under årets sju första månader. ”Bekymmersamt”, säger TUs Johan Taubert. Däremot går fack- och populärpress framåt.  

Reklaminvesteringarna i kvällspress sjönk under årets sju första månader med 18 procent, eller fyra miljoner kronor, jämfört med samma period 2021. Det visar de senaste siffrorna från Sveriges Mediebyråer.

Även landsortspress och storstadspress fortsätter tappa annonspengar, med en nedgång på 4,1 respektive 4,5 procent under januari till juli 2022.

Totalt har dagspressen hittills i år tappat drygt 22 miljoner annonskronor, enligt Sveriges Mediebyråers statistik. Det är långt mindre än rekordtappet det första pandemiåret, men likväl en fortsatt nedgång.

Annons Annons

Johan Taubert är vd för Tidningsutgivarna. Han konstaterar att annonsförsäljning är ett fortsatt viktigt intäktsben för dagspressen.

– Därför är det naturligtvis bekymmersamt att den fortsätter att minska, säger Johan Taubert.

För populärpress och fackpress har 2022 hittills tvärtom inneburit växande annonsintäkter. Populärpress ökar med hela 25 procent och fackpress med 21 procent.

Reklamintäkterna för kategorin tv sjönk med hela 29 procent under juni och juli, men ligger för hela perioden januari till juli på samma nivå som motsvarande period 2021.

Fler avsnitt
Fler videos