Gå direkt till textinnehållet

Thomas Peterssohn: ”Det var naivt att tro att det skulle gå”

Mittmedias VD Thomas Peterssohn berättar för Journalisten om det historiska beslutet att lägga ned Dagbladet i Sundsvall efter ett upplageras på 27 procent. För tre år sedan var tidningen nedläggningshotad men valde att fortsätta. Det var i någon mån ett naivt beslut, menar Thomas Peterssohn.

I dag torsdagen 19 februari skrivs ännu ett mörkt kapitel i den svenska dagspressens historia. Klockan 10.30 meddelades personalen på Dagbladet i Sundsvall att tidningen läggs ned – redan från 1 mars, om en och en halv vecka.

Direkt efter personalmötet på Dagbladet hölls ett nytt personalmöte för alla medarbetare i Mittmedia i Sundsvall – Sundsvalls Tidning, Dagbladet och gratistidningen Sundsvalls Nyheter. Journalisten når Mittmedias VD Thomas Peterssohn direkt efter att mötet har avslutats.

– Vi har utrett Dagbladets situation många gånger de senaste åren, både på lokal nivå och på koncernnivå. För tre år sedan förordade den lokala ledningen en nedläggning men Mittmedias dåvarande ledning valde att genomföra en rekonstruktion av företaget som innebar ett utökat samarbete med Sundsvalls Tidning och en halvering av redaktionen på Dagbladet, säger Thomas Peterssohn.

Annons Annons

– Nu har vi gjort en utredning som blev klar sent i höst och formellt fattades beslutet om nedläggning av Dagbladet i fredags. Det finns ingen uthållig affär i Dagbladet.

Bakom beslutet ligger ett katastrofalt upplagetapp om 27 procent under 2014. TS-siffrorna som blir offentliga i morgon kommer att visa att Dagbladet under 2014 förlorade 2 400 i upplaga och gick från 8 800 prenumeranter till 6 400. Dessutom var betalningsgraden, det vill säga andelen som betalade fullt pris för sina prenumerationer bara 85 procent. Antalet som betalade fullt pris var 3 600, enligt Thomas Peterssohn.

Vad ligger bakom upplageraset?
– Dagbladets ekonomiska upplägg har varit helt unikt. Det finns ingen annan tidning i Sverige som har haft en så låg betalningsgrad som Dagbladet. Målet har varit att maximera presstödet genom att hålla upplagan uppe och det har skett genom kraftiga rabatter på prenumerationerna. Det har varit en dyr försäljning med många korttidsprenumerationer på ett par tre månader. När presstödsreglerna skärptes så att betalningsgraden måste ligga över 50 procent för att få presstöd, började vi rensa bort rabatterbjudanden för att få upp betalningsgraden, samtidigt som vi höjde priset för att få ekonomi i affären. Det ledde till att upplagan rasade.

Så det är de förändrade presstödsreglerna som orsakat nedläggningsbeslutet?
– Det har bidragit. Annonstappet har också varit stort och intäkterna på nätet har varit närmast obefintliga.

Vad händer nu?
– Varumärket Dagbladet upphör den 1 mars. De anställda överförs till Sundsvalls Tidning och en förhandling om övertalighet genomförs. Dagbladet, Sundsvalls Tidning och Sundsvalls Nyheter är samma driftsenhet så det blir en gemensam Las-lista för alla tre tidningarna. Samtidigt har vi beslutat om en centraliserad redigering för Mittmedias tidningar med placering i Sundsvall. Det innebär att det skapas nya redigeringstjänster i Sundsvall.

Ni kommer alltså att erbjuda de som blir övertaliga tjänster i det nya redigeringsnavet?
– Vi hoppas att vi kan ge sådana erbjudanden till personer som blir övertaliga.

2012 beslutade Mittmedias ledning att fortsätta ge ut tidningen trots stora ekonomiska problem. Målsättningen var när Journalisten besökte tidningen i januari 2013 att öka upplagan med 1 000 till 12 000 och samtidigt vinna terräng på nätet, med en redaktion som minskat från 33 tjänster till 16,4 på ett år.

Två år senare, i februari 2015 står det alltså klart att upplagan i stället nästan halverats och Dagbladets marknadsandel på nätet är så gott som obefintlig.

Var det ett naivt beslut?
– Jag ställde den frågan till mig själv här på mötet. Jag tycker att det var rätt beslut då. Det var ett sista försök att hitta en långsiktig lösning och en uthållig ekonomi i tidningen. Men nu när vi ser hur det har gått så, ja, det var i ett naivt beslut i någon mån.

Personalen får beskedet en och en halv vecka före nedläggningen av tidningen, är inte det kort om tid?
– Vi vill genomföra nedläggningen snabbt och den lokala ledningen anser att det är bättre än att personalen ska tvingas arbeta under lång tid med en nedläggning vid horisonten.

Hur känns det att som VD besluta om nedläggning av en tidning som har funnits i 115 år?
– Man är tagen av stundens allvar. Det här är ett jättetråkigt besked att lämna. Känslan här på Dagbladet är nog att ingen är överraskad men många är chockade.

Fler avsnitt
Fler videos