Gå direkt till textinnehållet

SVT gör om på Riksnyheterna

Efter attackerna i Paris fick SVT omfattande kritik för att man reagerade långsamt. Nu ska man omstrukturera arbetet på Riksnyheterna.  "Vissa funktioner kommer säkert förändras och vi kommer behöva stärka vissa delar" säger divisionschef Anne Lagercrantz.

Det tog lång tid innan SVT-nyheterna fick upp extrasändningar efter Paris-attackerna vilket ledde till omfattande kritik mot nyhetsarbetet. Efter detta har läget på redaktionen analyserats.

– SVT har analyserat organisationen och kommer att göra en del förändringar på Riksnyheterna. Det handlar om saker som inte fungerat, exempelvis upplever man att det funnits för många beslutsfattare, säger Petteri Karttunen, journalistklubbens ordförande på SVT.

Journalisten har tagit del av ett dokument som divisionschefen Anne Lagercrantz skickat ut internt.

De problem man enligt dessa har hittat är:

  • Organisationen har tydliga brister när det gäller vem/vilka som har mandat att ta olika beslut. Antalet publicistiska beslutspunkter är för många och avståndet mellan insamling och publicering är för långt, både mentalt och praktiskt.
  • Flöden och arbetssätt är inte gemensamma och accepterade i hela organisationen vilket skapar frustration och ett ineffektivt resursutnyttjande.
  • Oklarheten vad gäller roller och mandat har skapat en kultur av att fattade beslut inte behöver gälla (överprövningskultur). Det kreativa idéutbytet, återkopplingen och lärandet är inte tillräckligt bra.

Anne Lagercrantz menar att både hon och andra i ledningen ville effektivisera arbetet redan innan Paris.

– Nu har vi tydliga områden där vi måste bli bättre, sen har jag varit tydlig med att vi gör jättemycket bra också redan. Vi har fantastiska siffror på broadcast och ökar stort digitalt, men organisationen stöttar inte fullt ut inte våra mål idag. Det var en känsla jag fick redan när jag började och Paris var ett symptom på det, säger Lagercrantz.

Det är ännu inte klart exakt vilka åtgärder som kommer vidtas. Det ska man ha kommit fram till i början av april.

– Nåt som är genomgående i rapporten är att det är för lång sträcka mellan idé och publicering. Det är något vi kommer titta på. Det är inte ett besparingsprojekt, så vi ska inte bli färre. Men vissa funktioner kommer säkert förändras och vi kommer behöva stärka vissa delar, fortsätter Lagercrantz.

Kommer medarbetarna få söka om sin tjänst?

– Det vet vi inte än, nu går vi in i en fas där en projektgrupp av medarbetare tar fram förslag på vad som ska göras åt det här. Det ska vara klart i slutet av april.

Fler videos
Fler avsnitt