Gå direkt till textinnehållet

SVT får kritik för felcitering av Trump

SVTs Aktuellt kritiseras av Granskningsnämnden för ett inslag om Donald Trumps första år som president.

Aktuellts reporter sade i inslaget bland annat att Trump före valet lovat de amerikanska väljarna att ”deportera elva miljoner illegala flyktingar”.

Den person som anmälde inslaget till Granskningsnämnden påtalar att Trump använde ordet invandrare, inte flyktingar, och anser att SVT genom att använda ordet ”flyktingar” gett Trump sken av att vara mer hjärtlös och rasistisk än han egentligen är.

Granskningsnämnden konstaterar att SVT i ett tidigare beslut fått kritik för det direktsända uttalandet att Trump vill ”deportera 11 miljoner flyktingar”, vilket utgjorde en brist i förhållande till kravet på saklighet.

Nu har samma uttryck använts igen, trots den tidigare kritiken. Nämnden anser att uttrycket åter gav en missvisande bild av innebörden av Trumps vallöfte och därmed brast i saklighet.

Vid en helhetsbedömning anser nämnden dock inte att uttrycket medför att inslaget blev så missvisande att det strider mot kravet på saklighet. SVT kritiseras men frias därmed.

Fler avsnitt
Fler videos