SVT får böta dyrt
för logga på tröja

7 juni, 2017

FOTO: Tomas Ohlsson GRN-fällning Förvaltningsrätten dömer SVT att betala 100 000 kronor för en väl synlig logga på en extremskidåkares tröja.

SVT fälldes förra våren av Granskningsnämnden för ett avsnitt av programmet ”Flickvän på låtsas”, där en extremskidåkare intervjuades. Enligt nämnden uppkom ”tveklöst” ett gynnande genom den
omfattande exponeringen av varumärket på skidåkarens t-shirt och den relativt framträdande exponeringen av varumärket på skidåkarens
snowboard.

Granskningsnämnden yrkade på att SVT skulle betala en särskild avgift på 100 000 kronor för överträdelsen, och förvaltningsrätten bifaller nu nämndens ansökan.

Förvaltningsrätten motiverar den höga summan med att SVT genom tidigare praxis borde veta var gränsen för otillbörligt kommersiellt gynnande går och tycker att SVT genom upprepade överträdelser uppvisat ”nonchalans inför klara regler”.

SVT bestrider den höga avgiften och menar att gynnandet av varumärken inte var en följd av nonchalans eller uppsåt. Företaget understryker bland annat att man i flera steg försökt avlägsna kommersiella varumärken, och påpekar att man inte känt igen texten på skidåkarens tröja som ett varumärke.

 

GRN-fällning

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies