Gå direkt till textinnehållet

SVT fälls för att man angett att en ukrainsk stad var omringad – fanns inga oberoende källor

SVT fälls för att man uppgett att staden Sievjerodonetsk var omringad av ryska styrkor trots att det inte fanns oberoende källor på plats och att uppgiften var mostridig. Ordet ”uppges”, som SVT använde i inslagen, räcker inte för att understryka för tittarna vem som var avsändare av informationen anser nämnden.

Det var i en rad inslag från den 27 maj som SVT i sina nyhetssändningar uppgav att Sievjerodonetsk i Ukraina omringats.

I ett par av sändningarna uppgavs källan vara Associated Press (AP), som talat med en guvernör i området, skriver anmälaren som anser att det sannolikt varit en talesperson för Luhansk People´s Republic (LNR) och därmed Ryssland, som var källan. 

Det fanns också motstridiga uppgifter om att staden verkligen var omringad. 

Annons Annons

SVT menar i sitt yttrande att nyhetsbyråer som AP, AFP och Reuters hade kontakt med källor i området och förmedlade deras uppgifter med källhänvisning. Nyhetsbyråerna hade dock inga egna journalister på plats utan var tvungna att använda sig av parternas berättelser. Det fanns med andra ord inga oberoende källor som kunde verifiera om staden var omringad eller inte, medger också SVT. 

Ordet “uppges” användes i påannonser och i inslagen i stället för “är”, just för att understryka att det handlade om obekräftade uppgifter, menar de vidare.

Granskningsnämnden konstaterar att det inte fanns oberoende källor på plats som kunde verifiera om staden var omringad eller inte. Att ordet ”uppges” användes i inslagen är inte tillräckligt tydligt gällande vem som var avsändare av informationen och att uppgiften var motstridig.

Därför anser nämnden att inslagen blev missvisande på ett sätt som strider mot kravet på saklighet.

Fler avsnitt
Fler videos