Gå direkt till textinnehållet

SvDs avgångspaket klara

Svenska Dagbladets ledning, journalistklubben och Unionen har nått en uppgörelse om de avgångsvederlagspaket som ska erbjudas SvDs personal. Paketen presenterades för medarbetarna vid ett informationsmöte i dag.

Överenskommelsen bygger på en frivillig lösning som är öppen för alla anställda som inte fyllt 65 år. Paketen ser ut så här:

• Grupp 1: Äldre än 55 år, mer än tolv år på SvD erbjuds 25 månadslöner.
• Grupp 2: Äldre än 50 år, mer än tolv år på SvD erbjuds 18 månadslöner.
• Grupp 3: Äldre än 45 år, mer än tolv år på SvD erbjuds 16 månadslöner.
• Grupp 4: Uppsägningstid enligt kollektivavtal plus 4 månadslöner (gäller även Unionen).

I paketen ingår dessutom ekonomisk rådgivning via PP Pension och jobbcoachning via Trygghetsrådet. Sista ansökningsdag är fredagen den 12 oktober. Arbetsgivaren har möjlighet att säga nej.

Totalt ska SvD minska sin personal med 50-60 tjänster, varav 40 på redaktionen. I dag arbetar 280 personer på SvD, varav 170 på redaktionen.

”Det känns bra att vi lyckats nå en gemensam lösning i samförstånd med fackklubbarna”, säger SvDs chefredaktör Lena K Samuelsson i en kommentar.

Thomas Berglund, journalistklubbens ordförande, är nöjd med utgången av förhandlingarna.

”Vår grundläggande uppfattning kvarstår – en kraftig nedbemanning som den här kan inte betala sig på kort tid. Utifrån den strategi som ledningen valt måste den ses som en viktig investering i företagets framtid och tilldelas erforderliga resurser. Med de ramar som nu har gällt anser vi emellertid att vi har kommit fram till en godtagbar lösning”, säger Thomas Berglund.

 

Fler avsnitt
Fler videos