Gå direkt till textinnehållet

STs granskning av Johnny Skalin klandras

Sundsvalls Tidning uppgav att riksdagsledamoten Johnny Skalin (SD) hade ett diagnosticerat funktionshinder samt publicerade påståenden om att han ägnat sig åt bidragsfusk. PON klandrar nu ST för publiceringarna. Även Aftonbladet och Expressen klandras för artiklar om Skalin.

I december förra året publicerade Sundsvalls Tidning en serie artiklar om Johnny Skalin, riksdagsledamot och ledamot av kommunfullmäktige i Sundsvall för Sverigedemokraterna.

Artiklarna handlade om att Skalin är gift med en utländsk kvinna samtidigt som SD vill begränsa anhöriginvandringen, att Skalin levt på bidrag, samt uppgifter om hans sjukdomshistoria samt en uppgift om en diagnos.

PO konstaterar att en person med anmälarens ställning i samhället får finnas sig i en närgången granskning av medierna. PO har inget att invända mot att tidningen valde att ta upp frågan om Skalins giftermål med en person från ett annat land, mot bakgrund av hans partis ståndpunkter i invandringsfrågan. PO anser att det är rimligt att tidningen ställer de frågor tidningen gör, och redovisar svaren.

Inte heller har PO några invändningar mot att ST publicerade uppgiften att Skalin levt på bidrag från samhället. Däremot finns det flera pressetiska brister i publiceringen. ”Att ange att en person har en […] diagnos är en integritetskänslig uppgift. […] Det är inte nödvändigt att lämna den uppgiften för att kunna berätta att anmälaren haft bidrag under många år på grund av nedsatt och periodvis obefintlig arbetsförmåga”, skriver PO.

Dessutom menar PO att ST har skapat intrycket att Skalin agerat bedrägligt, bland annat när ST påstår att hans ”politiska kometkarriär finansierades av Försäkringskassan, CSN och skattebetalarna i Sundsvall – ibland samtidigt”. Det framgår inte av artikeln att Skalin varit öppen mot Försäkringskassan om såväl studier som politiska uppdrag.

”Det är inget omoraliskt eller anmärkningsvärt i att en person som argumenterar mot bidragsfusk själv tar emot bidrag som är väl grundade”, skriver PO och kritiserar samtidigt STs ledarsida för att ha förstärkt bilden av att Skalin bidragsfuskat, när det i verkligheten inte finns något som tyder på detta.

PO konstaterar också att ST släppt igenom läsarkommentarer som påstår att Skalin bidragsfuskat.

”Det innebär att tidningen valt att ge röst åt tolkningen att artiklarna säger att anmälaren är en bidragsfuskare”, skriver PO.

PO anser att publiceringen av diagnosen i sig är så integritetskänslig att det är grund för pressetiskt klander. Till det kommer artikelkommentarernas oreserverade påståenden om fusk, svindleri och bedrägeri, som också går över gränsen för vad som är acceptabelt.

PON instämmer i POs bedömning och finner att Sundsvalls Tidning ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Även Aftonbladet och Expressen klandras av PON för artiklar om Johnny Skalin. Både Expressen och Aftonbladet återgav uppgifter ur STs publicering. PO bedömer att Expressen och Aftonbladet var för sig låtit Johnny Skalin komma till tals i tillräcklig utsträckning rörande misstankarna om bidragsfusk.

Däremot anser PO att uppgiften om Johnny Skalins påstådda diagnos varit av integritetskänslig karaktär och inte nödvändig för att berätta det historien handlar om. Av det skälet klandrar PON tidningarna var för sig för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Fler videos
Fler avsnitt