Gå direkt till textinnehållet

Stopp för politiker i public service-bolagens styrelser

Regeringen har beslutat att ledamöter i SRs, SVTs och URs styrelser inte får ha partipolitiska uppdrag.

Public service-bolagens förvaltningsstiftelse föreslog i maj att bolagsordningarna ändras för SR, SVT och UR så att bolagens styrelseledamöter inte får ha partipolitiska uppdrag, vilket de har idag.

Regeringen har godkänt förändringarna som enligt ett pressmeddelande från kulturdepartementet är ”ett formellt förtydligande av de rutiner som förvaltningsstiftelsen redan tillämpar och en bekräftelse av public service-företagens oberoende från partipolitiken”.

Ändringen innebär även att kraven på ledamöternas kompetens och erfarenhet renodlas. I och med ändringen framgår det att styrelsens ledamöter bör samlat ha ”bred kompetens inom olika samhällsområden”. Tidigare innefattade erfarenhetskraven specifika kompetenser.

Fler videos
Fler avsnitt