Gå direkt till textinnehållet

Nyhetsundvikarna blir fler och företroendet för public service rasar – men inte i Sverige

På fem år har andelen britter som känner förtroende för BBC rasat från 75 till 55 procent. Under samma period har svenskarna förtroende för SVT och SR ökat – en unik utveckling globalt.

Reuters Digital Report 2022 som baseras på enkätundersökningar bland 93 000 nyhetskonsumenter i 46 länder visar att nyhetsundvikarna blir fler i rasande tempo. 38 procent av de svarande uppger att de undviker nyheter, en kraftig ökning jämfört med 2017 då 29 procent uppgav att de undviker nyheter.

I Brasilien undviker 54 procent ibland eller ofta att följa nyheter (27 procent år 2017). I Storbritannien undviker 46 procent nyheter jämfört med 24 procent 2017.

Intresset för nyheter har minskat kraftigt i USA sedan Biden valdes till president, men även i Storbritannien, Spanien, Brasilien och Argentina faller nyhetsintresset jämfört med för fem år sedan. I länder som Sverige, Nederländerna och Schweiz har nedgången varit avsevärt lägre. 51 procent av svenskarna uppger att de är mycket eller extremt intresserade av nyheter, vilket är en nedgång med fem procentenheter sedan 2016.

Annons Annons

46 procent av de som undviker nyheter uppger att orsaken är att det är för mycket rapportering om politik och om covid-19. 36 procent uppger att nyhetskonsumtionen får negativa konsekvenser för deras välmående. 29 procent uppger att de är trötta på mängden nyheter och en lika stor andel uppger att medierna är partiska eller opålitliga.

Förtroendet för medier har minskat i många länder, och i USA har bara 26 procent förtroende för sina inhemska medier, den lägsta noteringen någonsin. I Sverige har medieförtroendet ökat sedan 2016. 50 procent uppger att de generellt har förtroende för nyhetsförmedlingen, jämfört med 40 procent 2016. Hela ökningen inträffade 2021.

Förtroendet för public service i några länder 2018 och 2022. Grafik: Reuters Institute

Förtroendet för public service har rasat i Australien, Storbritannien och Kanada och minskat i de flesta länder. 2018 uppgav 78 procent av australiensarna att de hade förtroende ABC, 2022 är den siffran 66 procent. CBC i Kanada har minskat sitt förtroende från 76 till 56 procent av befolkningen medan brittiska BBC News har tappat 20 procentenheter från 75 till 55 procent som uppger att de har förtroende för kanalens nyhetsförmedling.

Det snabba förtroenderaset för BBC kopplas till att personer som uppfattar sig som politiskt höger i större utsträckning misstror medier, vilket återspeglar den retorik som kommit från premiärminister Boris Johnsons regering.

De enda nationella public service-kanaler som ökar i förtroende i undersökningen är Sveriges Radio och Sveriges Television.

Störst förtroende åtnjuter finska Yle (84 procent uppger att de har förtroende för Yle), danska DR (81 procent), norska NRK (80 procent), SVT (76 procent) och SR (75 procent).

Fler avsnitt
Fler videos