Gå direkt till textinnehållet

Ändrad upphovsrättslag sätter stopp för fulavtal

EUs upphovsrättsdirektiv DSM implementerades i svensk lag vid årsskiftet. Det innebär goda nyheter för frilansar, eftersom lagtexten sätter stopp för så kallade fulavtal. ”Du har rätt till ersättning för all användning”, säger Journalistförbundets jurist Olle Wilöf.

Journalistförbundet välkomnar lagändringen. Den innebär att frilansjournalister får rätt till upphovsrättsersättning i relation till materialets användning, säger Journalistförbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf.

– Det finns en rätt till skälig ersättning.

De så kallade fulavtal som blivit vanliga de senaste tio åren innebär att en frilans som till exempel säljer en artikel till Aller-ägda Allas kan få se samma text eller bild publicerad i en mängd andra Aller Media-titlar, utan extra ersättning.

– Lagändringen sätter stopp för det. Du har rätt till ersättning för de tillkommande användningarna, vilket är en återgång till hur det var före 2011, säger Olle Wilöf.

Och det kan inte handla om ett engångsbelopp, att alla frilansmedarbetare får ett schablontillägg, betonar han.

– Den frilans vars material publiceras på många ställen ska ha proportionerligt betalt i förhållande till användningen.

Samtidigt är lagen ny och behöver prövas, konstaterar han.

Hur ska man agera som frilans nu, ska man vägra skriva på avtal?
– Man ska vara medveten om att det här gäller nu. Man kan skriva på avtal, men informera redaktören om att från och med första januari gäller rätt till ersättning ändå. Ser man att ens material återanvänds ska man begära ersättning.

Det är inte självklart vilka effekter lagändringen får retroaktivt.

– Men för knäck man säljer in från och med nu ska de här reglerna gälla, säger Olle Wilöf.

Frilans riks ordförande Gert Lundstedt välkomnar ändringarna i upphovsrättslagen, och förväntar sig att medieföretag slutar skicka ut oskäliga frilansavtal, säger han till Journalisten.

Implementeringen av DSM-avtalet i svensk lag innebär också att det införs en presspublikations-rätt, det som förenklats kallats länkskatt, som ger svenska medieföretag rätt till ersättning från nätjättar som Google och Facebook.

– De ska dela med sig. De har sugit ut annonsmarknaden över hela Europa, så det är viktigt ur ett branschperspektiv.

En andel av dessa pengar ska tillfalla journalisterna.

– Men det är den som äger en nyhetssajt som kan ta en fajt med plattformarna för att få pengarna.

Fler videos
Fler avsnitt