Gå direkt till textinnehållet

Stark kritik mot ny visselblåsarlag

Utredningen om hur EUs visselblåsardirektiv ska implementeras i svensk rätt innebär innebär att det svenska visselblåsarskyddet monteras ned på flera punkter, larmar Journalistförbundet.

I fredags gick remisstiden ut för den statliga utredningen ”Ökad trygghet för visselblåsare”, som föreslår att dagens visselblåsarlag ersätts av en ny lag i enlighet med EUs visselblåsardirektiv.

Journalistförbundet, som varit remissinstans, riktar skarp kritik mot flera av utredningsförslagen. 

Allvarligast ur pressfrihetssynpunkt anser förbundet är förslaget att artikel 15, det vill säga rätten att offentliggöra uppgifter, ska implementeras.

Annons Annons

I dagens visselblåsarlag räcker det med att en visselblåsaren slagit larm internt utan att det vidtas åtgärder för att personen ska få vända sig till journalister. I det nya förslaget kommer det att krävas att visselblåsaren slår larm både internt och externt, eller bara externt, utan att det vidtas åtgärder, för att personen ska få vända sig till medier.

Förbundet menar också att meddelarskyddet riskeras med det nya lagförslaget, samt att anställdas visselblåsarskydd försämras kraftigt, samt har ytterligare invändningar. Här går det att läsa förbundets hela remissvar.

Fler avsnitt
Fler videos