SmP gav fel intryck om forskningsfusk

19 november, 2020

MEN-beslut Smålandsposten klandras av Mediernas Etiknämnd för att felaktigt ha förmedlat intrycket att en plagiatanklagad universitetslektors skuld hade slagits fast i domstol.

Smålandsposten rapporterade i våras om att en icke namngiven lektor vid ett namngivet universitet flera år tidigare hade anklagats för att ha använt sina studenters uppsatser. Universitetet hade varnat lektorn med hänvisning till vetenskaplig oredlighet, men drog nu tillbaka sin varning.

Lektorn anmälde publiceringen till Medieombudsmannen, MO.

MO, som får stöd av MEN, slår fast att tidningen genom att beskriva det som att universitetet fått rätt i frågan om vetenskaplig oredlighet har förmedlat det felaktiga intrycket att det var fastslaget i domstol att så var fallet.

Genom att endast låta universitetet komma till tals har detta intryck förstärkts.

Uppgifterna tillfogade anmälaren en beaktans­värd publicitetsskada inför en begränsad, men för honom viktig grupp i den aka­demiska världen, nämligen hans forna kollegor.

Tidningen har därefter inte gett anmälaren en adekvat möjlighet att bemöta uppgifterna i en uppföljande publicering. För det ska Smålandsposten klandras, slår MEN fast.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies