Gå direkt till textinnehållet

Förtroendet för flera medier ökade 2022 – toppnotering för SVT

Svenska folkets förtroende för innehållet i flera medier ökade 2022, visar den årliga SOM-undersökningen från Göteborgs universitet. Mest ökar kvällstidningarna, upp sex procentenheter.

Högst förtroende åtnjuter Sveriges Television: 77 procent av svenskarna har mycket eller ganska stort förtroende för SVTs medieinnehåll. SVTs valbevakning toppar också förtroendelistan, före SRs.

– År efter år visar SOM-mätningen att publiken har mycket stort förtroende för SVT. Mätningen bekräftar också det vi har sett i andra undersökningar – det är till SVT publiken i första hand vänder sig i allvarliga nyhetslägen. Vi ska arbeta hårt för att förvalta det höga förtroendet, säger Hanna Stjärne, vd på SVT, i en kommentar.

Sveriges Radio har ett förtroende på 72 procent, och har legat mellan 70-74 procent i två decennier. SRs stabschef Gabriel Byström ser det som ”ett kvitto på att publiken litar på det som sägs i radio och i poddar och att den journalistik som Sveriges Radio erbjuder dygnet runt uppskattas av svenska folket.”

61 procent av svenskarna har förtroende för TV4s innehåll, och 50 procent för de lokala morgontidningarna. Jämfört med 2021 ökar förtroendet för SVT, TV4, DN, SvD, Aftonbladet och Expressen. 29 procent av svenskarna har förtroende för Aftonbladet (23 procent 2021), och 24 procent (18) för Expressen.

SOM-undersökningen visar också att medieförtroendet i viss mån är politiserat. De väljare som anser sig stå ”klart till höger” instämmer i högst grad  i påståendet att svenska medier ”ofta har en politisk agenda i sin nyhetsbevakning”. På partisympatinivå är Sverigedemokrater (72 procent), moderater (66 procent) och kristdemokrater (62 procent) de väljare som i högst grad ser en politisk agenda i nyhetsbevakningen.

Andelen svenskar som tycker att det är ett dåligt förslag att SVT och SR bara ska sända nyheter och smala program ökar till 65 procent. 12 procent av svenskarna tycker att det är ett bra förslag, medan 23 procent är neutrala.

SD, M och KD är de väljargrupper som är mest positiva till en sådan avsmalning av public service – men fortfarande tycker färre än var femte av dem att förslaget är bra, och 60 procent av de moderata sympatisörerna tycker att det är ett dåligt förslag.

En annan fråga SOM-forskarna ställt till svenskarna handlar om politikbevakningens innehåll. Mätningen visar att en stor majoritet anser att svenska nyhetsmedier ägnar sig för mycket åt det politiska spelet och för lite åt sakfrågor.

Undantaget är gruppen som bara tar del av nyheter 1-2 gånger i veckan. Av dem instämmer bara 35 procent i påståendet att medier ägnar sig för mycket åt det politiska spelet.

Lägst förtroende har allmänheten för Youtube och Facebook, där förtroendet för innehållet ligger på 6 respektive 5 procent.
 

HANNA LUNDQUIST
ANNIKA HELDT

Fler videos
Fler avsnitt