Gå direkt till textinnehållet

Småspararguiden hotas med stämning efter granskning – ”Vi är redo att ta fajt”

Kapitalförvaltaren Primrose hotar att vidta juridiska åtgärder efter en granskning som publicerats i Småspararguiden och Affärsvärlden. ”Jag har svårt att se att de skulle kunna vinna ett sådant här mål i svensk domstol”, säger Patrick Siegbahn, ansvarig utgivare för Småspararguiden.

I juni sampublicerade Småspararguiden och Affärsvärlden en granskning av kapitalförvaltningskoncernen Primrose, som är baserad i Göteborg. Det var Småspararguidens utgivare och skribent Patrick Siegbahn som genomfört granskningen, och i artiklarna fanns skarp kritik mot Primrose avgifter och affärsmetoder. Primrose affärsidé framställdes i praktiken som ett lurendrejeri.

I januari, fem månader före publiceringen, mottog Småspararguiden ett brev från en advokatfirma som företrädde ett av Primrose dotterbolag. Firman menade att en Excel-fil som Småspararguiden fått ut från Finansinspektionen som allmän handling innehöll företagshemligheter som inte fick spridas. I mars hotade firman med juridiska åtgärder om inte filen raderades och de påstådda företagshemligheterna slutade att spridas.

I juli, efter publiceringarna, krävde Primrose genom advokatfirman att publiceringarna skulle tas bort från Småspararguidens hemsida och sociala medier, samt att ”avstå från att publicera liknande inlägg framöver”. Avpubliceringarna skulle ske senast den 4 augusti.

”Om så inte sker har vi fått i uppdrag att väcka talan i domstol, vilket då kan ske utan ytterligare förvarning. En sådan talan kan komma att omfatta yrkanden om vitesförbud, skadestånd eller andra åtgärder”, skrev advokatfirman i brevet.

Patrick Siegbahn, som har berättat om stämningshotet i Småspararguiden, känner viss orolig för framtiden:

– Vi tar det med ro just nu, men drar de igång en process måste vi lägga tid och fokus på annat än verksamheten. Jag vet inte om det här ska definieras som ett hot om en så kallad Slapp-stämning, och om de kommer att fullfölja hotet, eller i vilket land. De hävdar att uppgifter vi har fått ut som allmän handling från en svensk myndighet är företagshemligheter, som vi inte får publicera. Jag har svårt att se att de skulle kunna vinna ett sådant här mål i svensk domstol, och frågan är om de i sådant fall kommer att vilja stämma oss i utlandet, säger Patrick Siegbahn.

Kommer du att avpublicera artiklarna?
– Nej. Vi är redo att ta fajt. Jag är beredd att låta verksamheten gå under innan jag avpublicerar. Jag vet däremot inte om min familj är beredd på att jag förlorar jobbet och huset om det skulle bli fråga om ett stort skadeståndskrav som riktas mot mig. Det är obehagligt.

Primrose har i ett uttalande kritiserat artiklarna och lyfter särskilt en dom mot Småspararguiden i Marknadsdomstolen, där det framgår att företagets två tjänster publicistik och rådgivning legat för nära varandra. En artikel från 2021 bedömdes tidigare i år utgöra otillbörlig marknadsföring i stället för journalistik. Primrose menar att Småspararguiden är en konkurrent, inte en oberoende tidning.

– Efter domen har vi skilt på verksamheterna så att det inte ska uppstå någon sammanblandning. Men det är sant att vi nog ibland ser oss mer som konsumentaktivister än journalister. Vi gör granskningar som vi menar är journalistiska, men leker ibland remissinstans, gör analyser och bildar opinion. Vi ska tydligt stå på småspararnas sida, och det händer att förmögna aktörer hotar med att vidta juridiska åtgärder mot oss. Vi har levt lite farligt, säger Patrick Siegbahn.

Affärsvärldens chefredaktör Peter Benson uppger i ett mejl till Journalisten att de inte mottagit något hot om stämning.

Journalisten söker Primrose för en kommentar.

Fler avsnitt
Fler videos