Gå direkt till textinnehållet

Så hanterar journalisterna #metoo-stormen

UPPDATERAD. TV4, SVT och Aftonbladet skakas av anklagelser om medarbetare som ska ha begått sexuella trakasserier och en våldtäkt. Journalisterna på Aftonbladet-golvet beskriver en pressad situation men också hur yrkesstoltheten nu spirar. Klubben vid Nyhetsbolaget är kritisk till hur ledningen har hanterat Martin Timell-gate.

I svallvågorna av #metoo har anklagelser om sexuella trakasserier och våldtäkt skakat flera mediehus. På Aftonbladet anklagas en mångårig medarbetare för våldtäkt och sexuella övergrepp. Våldtäkten ska ha skett 2006, där en känd kvinnlig medieprofil – enligt egna inlägg på Instagram – ska ha blivit drogad av Aftonbladet-mannen och sedan våldtagen. En annan kvinna säger att hon 2002 varit på ett uteställe i en svensk stad när samme man drogade och förgrep sig på henne. Båda de nämnda kvinnorna har polisanmält men utredningarna har lagts ned. Aftonbladet-mannen nekar till anklagelserna.

Aftonbladets publisher Sofia Olsson Olsén har hela tiden valt att inte namnge medarbetaren, en bedömning som delas av de flesta andra etablerade medier, undantaget Expressen och Dagens PS.

Samtidigt har det beslutet kritiserats eftersom de samtidigt har namngivit andra kända medieprofiler som Martin Timell under #metoo-publiceringarna. Aftonbladet har dragit igång en egen oberoende utredning av händelserna kring Aftonbladet-mannen och Sofia Olsson Olsén skriver själv om beslutet att inte publicera namn under onsdagen. 

Annons Annons

”Vi ska veta att det just nu florerar påståenden och anklagelser i sociala medier och dem måste vi hantera med professionalism och med ansvar. Att hålla isär begreppen och hålla huvudet kallt är i det här läget mycket viktigt för att inte springa iväg med omotiverade namnpubliceringar, som inte har stöd i de pressetiska reglerna, eller overifierade uppgifter. Vi ska göra allt vi kan för att hitta sanningen. Jag kommer inte att lägga ett enda finger emellan om det kommer fram nya uppgifter om trakasserier och övergrepp”, skriver hon.

I en mejlintervju med Journalisten vill Sofia Olsson Olsén inte kommentera utredningen eller svara på hur hon ser på eventuella framtida namnpubliceringar. Men det råder inget tvivel om att händelserna skakat om företaget. 

"Det är, som jag även skrivit, så klart att vi alla påverkas av detta. Det är en turbulent och orolig tid", skriver Olsson Olsén.

Expressens Thomas Mattsson, som godkänt en större artikel med namnpublicering om Aftonbladet-mannen, motiverar sitt beslut såhär.

”Det är en samlad bedömning av Expressens så kallade publiceringsunderlag som gör att vi nu redovisar fler konkreta uppgifter, varför det också blir rimligt att berätta vem det faktiskt handlar om. ”Nyfikenhet är inte lika med allmänintresse”, brukar jag säga, och det har varit direkt stötande att i sociala medier se påståenden om att ”medierna mörkar” och så vidare. Så går det helt enkelt inte till. Det här är svåra överväganden och olika redaktioner kommer, ofta på grund av olika beslutsunderlag, till olika slutsatser”, säger Thomas Mattsson i en artikel i Expressen.

Den 18 oktober, skrev Thomas Mattsson i sin blogg: Jag har naturligtvis ingen aning om vad som skett, det enda jag vet är att en av personerna har utretts av polisen och att åtminstone den misstanken skrevs av. Det kan pågå annat polisarbete, det kan ha hänt saker som inte är andra journalister bekant; men låt oss värna den hållning som gör att tidningar, radio och tv i Sverige inte rusar åstad. (…) Det är dock inte heller så enkelt som att polisanmälningar eller ens lagakraftvunnadomar med automatik medför offentlighet?

Vad konkret har förändrat din uppfattning sedan dess?

Thomas Mattsson svarar i ett mejl att han även skrev att journalistiken, och ytterst de rättsliga organen, nu ska få göra sitt jobb – igen. Kanske dras mer fram i ljuset, kanske avfärdas det som redan hävdats? Vi får se. Det kan vara en helt ny situation om tio minuter, tio timmar, tio dagar.

– Jag formulerar mig alltid generellt om pågående publiceringar, men har hela tiden varit tydlig med att det kan vara så att det förekommer ett fortlöpande journalistiskt arbete i form av research, nyhetsvärdering samt pressetiska och tryckfrihetsrättsliga prövningar. Det är alltså ingen ny hållning från Expressen att vi arbetar med att undersöka olika omständigheter inför potentiella publiceringar, skriver Mattsson i sitt svar.

Susanna Vidlund är ordförande för journalistklubben vid Aftonbladet. Hon vill inte kommentera Sofia Olsson Olséns beslut att inte namnpublicera eftersom det är ”en publicistisk fråga” men beskriver en pressad situation på redaktionen, som självklart påverkar många medlemmar.

– Samtidigt har vi en stark kämparanda och en yrkesstolthet som inte rubbas i första taget, säger Susanna Vidlund.

Vad vet ni om den interna utredningen. När är den klar?
– Utredningen som arbetsgivaren startat med hjälp av en extern part pågår fortfarande och det är i nuläget oklart för mig exakt när den är färdig, säger Vidlund.

Hur tycker ni att ledningen har hanterat detta?
– Vi har förtroende för ledningen som har startat en utredning för att utreda de anklagelser som gjorts, för att inte fatta förhastade beslut. Ledningen visar också att man tar situationen på stort allvar och har tydligt signalerat att man kommer arbeta vidare framåt på olika sätt med att undersöka eventuella missförhållanden och stärka det förebyggande arbetet mot exempelvis sexuella trakasserier. Det är positivt, Aftonbladet ska vara en trygg arbetsplats för alla.

Vad gör klubben mer specifikt för att stötta medlemmarna?
– Klubben finns alltid tillgänglig för alla medlemmar som söker hjälp och råd. Vi för en dialog med arbetsgivaren och arbetar tillsammans i detta. Vi diskuterar frågor som rör exempelvis personalens trygghet på redaktionen och hur vi ska arbeta framåt. Klubbstyrelsen är i högsta grad engagerad i det som sker och känner ett mycket stort engagemang i frågor som rör jämlikhet och säkerhet på arbetsplatsen. Jag brinner också personligen för de här frågorna.

Samtidigt skakas TV4 av anklagelser gällande sexuella trakasserier, rasistiska kommentarer och mobbning från profilen Martin Timell, från tidigare produktionsmedlemmar från hans program Äntligen hemma. Ledningen anklagas också för att vänskapskorruption med Timell, och en rädsla för att förlora sponsorintäkter, har gjort att de valt att inte agera fast de känt till flera av händelserna. Ledningen nekar att så är fallet.

Ann Johansson är ordförande för Journalistklubben vid Nyhetsbolaget. Eftersom de är ett fristående bolag och inte har något att göra med Äntligen hemma-produktionen så tror hon inte att händelserna påverkar dem lika mycket.

– Hela metoo-kampanjen pratar vi mycket om, och Timell-historien, att det såklart inte är bra att TV4 ledningen inte har tagit tag i de här sakerna på ett tidigare stadium. Det är man kritiskt till. Men det är ju ändå så att det inte är vårt bolag. Vi har varit ett eget bolag i sex år så på det sättet har vi ännu mer varit en bit bort ifrån verksamheten än vad vi var tidigare, säger Ann Johansson.

– Den enskilda händelsen med Martin Timell är medlemmarna arg över, att det har pågått så länge och inte varit mer kraftfulla åtgärder, fortsätter Johansson.

Ann Johansson berättar att det nu ska göras en enkät på Bonnier broadcasting och Nyhetsbolaget för att komma fram till om det finns fler händelser och hur personalen ser på kulturen vid företagen.

Vad vill klubben att ledningen ska göra nu?
– Nu har de valt att tillsätta en extern utredning som vi naturligtvis tycker är bra att man gör, vad den utredningen kommer fram till har vi ingen aning om. Visar det sig att nån chef har haft ett större ansvar än andra, då måste det utkrävas en form av ansvar. I dagsläget är det inte så att det finns ett uppror vid våra redaktioner att huvuden ska rulla. Jag tror de flesta ser det som att okej, en oberoende utredning ska göras skyndsamt och sen får vi se vad den kommer fram till.

Samtidigt ska utredningen göras av kanalens egen advokatfirma och presenteras för samma personer som anklagas för att ha mörkat. Räcker det?
– Den ska även presenteras för styrelsen, det är självklart att det bara inte är de som har beställt den som ska få se den i sin helhet. Men jag kan inte i dagsläget säga om det räcker, det beror på vad som kommer fram.

Har ni förtroende för ledningen?
– Vi har inte något krav från golvet som säger att vi inte ska ha förtroende för ledningen. Men vad som kommer upp imorgon, om en vecka, eller när utredningen är klar vet jag inte.

Vid SVT har en person i chefsposition avgått efter anklagelser från flera kollegor om sexuella trakasserier i form av MMS, samt otillåtna kramar och kyssar. En annan chef utreds av polisen för att ha försökt köpa sex av en 15-åring. Hanna Nyberg är ordförande vid Journalistklubben och menar att detta självklart kan väcka minnen eller obehag hos en del individer. Men företaget erbjuder då stöd.

– Jag vet också att kampanjen lett till att man på vissa ställen talar, inte bara om sexuella trakasserier, utan en viss rå jargong som kan finnas på alla arbetsplatser och var gränsen går för den. Det är bra, säger Hanna Nyberg.

Hur mår medlemmarna?
– Vi har fler än 1000 medlemmar så det är såklart väldigt olika. Metoo är ett diskussionsämne på flera håll och ur flera olika perspektiv, både journalistiskt och arbetsmiljömässigt. Både företaget och klubben har påmint om vår tydliga policy när det gäller sexuella trakasserier och jag tror att det varit tydligt för de flesta att företaget nu och även tidigare under hösten agerat kraftfullt så fort de fått kännedom om pågående händelser, säger Hanna Nyberg, ordförande vid Journalistklubben.

Hur tycker ni att SVT-ledningen har hanterat dessa två ärenden som varit?
– Jag märker att ledningen tar det på största allvar, ett fall är avslutat och det andra väntar man in polisutredningen. Jag är väl informerad och jag tycker ledningen har agerat snabbt och visat att man tar det på allvar.

Finns det fler fall som kommit upp?
– Jag har inga kommentar om det.

Fler avsnitt
Fler videos