Protest mot förlängda arbetstider på DN

20 april, 2016

Journalistklubben på Dagens Nyheter är kritiska till att ledningen vill utöka årsarbetstiden med 115–230 arbetstimmar för de anställda på redaktionen utan ersättning. Klubben menar att det är som om arbetsgivaren skulle kapa cirka tre till sex semesterveckor eller sänka lönen med uppemot 14 procent.

Dagens Nyheter vill säga upp de lokala avtalen om arbetstidsförkortning. Följden blir att alla anställda på DN får förlängd arbetstid, som Journalisten tidigare skrivit om. De som jobbar normal kontorstid får 2,5 timmar mer arbetstid per vecka, från 37,5 till 40 timmar. De som jobbar skift får upp till fem timmar mer arbetstid per vecka. Timmarna för skiftarbetare ska läggas ut som nya hela arbetsdagar, som kan bli 25-30 fler per år.

Arbetsgivaren motiverar förslaget med att företaget måste spara pengar på grund av sämre ekonomi. I ett uttalande skriver journalistklubben att Dagens Nyheter gör ”stora vinster och räknar även i år med en vinst som de flesta andra tidningar bara kan drömma om”.

Dagens Nyheter hävdar att redaktionen arbetar högst 37,5 timmar per vecka. Journalistklubben menar att så är inte fallet:

”Tvärtom har högre krav, digitalisering och ny teknik lett till att journalistyrket likt många andra yrkesgrupper fått en ökad arbetsbelastning. Gränsen mellan arbete och fritid har för många upphört. De stickprov och undersökningar journalistklubben på Dagens Nyheter gjort talar för ett snitt på betydligt mer än 40 arbetstimmar per vecka.” 

Journalistklubben anser att arbetstidsförlängningen framför allt drabbar de som arbetar oregelbundna tider.

”Trots att aktuell stressforskning visar att skiftarbetare löper större hälsorisk samt betalar ett socialt pris, vill företaget utan undantag jämställa oregelbundna natt- och helgtjänster med vanlig 40-timmarsvecka”, skriver klubben.

DNs journalistklubb menar att företagets krav strider mot arbetstidslagen och regeringens nya föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö, som trädde i kraft så sent som 31 mars 2016. Föreskrifterna, som jämställs med lag, tar just fasta på sådant som berör pressade organisationer som arbetsbelastning och arbetstid.  

”Att utöka arbetstiden är otidsenligt, sättet att göra det på är uppseendeväckande nonchalant och visar dessutom en brist på respekt för ingångna avtal och en 40-årig praxis. Det är också kontraproduktivt och riskerar att skada Dagens Nyheter och de anställdas hälsa. Vi hoppas att redaktionsledningen och företagsledningen tar sitt förnuft till fånga och drar tillbaka kravet om att förlänga arbetstiden”, skriver Dagens Nyheters journalistklubbs styrelse.

På redaktionen har det gjorts en namninsamling i protest mot kravet på att höja arbetstiden. En stor majoritet av redaktionens anställda har på två dagar skrivit under, sammanlagt 146 personer. Det finns cirka 178 fastanställda på redaktionen, inklusive ledning, övriga chefer, barnlediga, sjuka, tjänstlediga med flera.

Taggar: Dagens Nyheter

Årets groda 2022

Alla gör fel ibland. Men en del fel är roligare än andra. Nu kan du rösta på vilken som var 2022 års roligaste groda. Sista dag för att rösta är den 14 februari. Rösta här.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Annons: NTM söker sommarvikarier

Ansvarig utgivare: Julia Nilsson. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies