Gå direkt till textinnehållet

PON klandrar Tidningen Ångermanland

Tidningen Ångermanland klandras för en artikel om arrangerat tjuvfiske. Den som utpekas som arrangör får inte bemöta kritiken, därför anser PON att tidningen brutit mot god publicistisk sed.

I juli publicerade Tidningen Ångermanland en artikel om arrangerade tjuvfiskeresor, där en icke-namngiven person utpekades som arrangör. Anmälarens bakgrund och boendeort är dock angiven och anmälaren ville få in ett genmäle i Tidningen Ångermanland. Men nekades av tidningen som menar att genmälet inte var publicerbart eftersom det inte handlade om den aktuella frågan.

PON anser att genmälet borde ha publicerats i omarbetad version. Eftersom anmälaren inte fått komma till tals klandras Tidningen Ångermanland för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Fler avsnitt
Fler videos