Gå direkt till textinnehållet

PON fällde artikel om Bellas vänner

Västerbottens-Kurirens artiklar om den feministiska kulturföreningen Bellas vänner har blivit ett slagträ i debatten om SVT-dokumentären Könskriget. Nu har artiklarna fällts av Pressens Opinionsnämnd. (UPPDATERAD)

Västerbottens-Kurirens artiklar om den feministiska kulturföreningen Bellas vänner har blivit ett slagträ i debatten om SVT-dokumentären Könskriget. Nu har artiklarna fällts av Pressens Opinionsnämnd. (UPPDATERAD)

Den feministiska föreningen Bellas vänner och hoten mot en deltagare i föreningens sommarläger spelade en central roll i SVTs dokumentär Könskriget. I flera artiklar i Dagens Nyheter har journalisten Ulrika Kärnborg hävdat att uppgifterna, som enligt henne var hämtade ur artiklar i Västerbottens-Kuriren förra våren, var felaktiga. I artiklarna berättas om en av kvinnornas “skräckupplevelser” under en resa från Umeå till Norge.

Artiklarna i VK anmäldes till Allmänhetens pressombudsman, som ansåg att tidningen borde klandras, eftersom flera av uppgifterna var felaktiga och ofullständiga och då grova anklagelser fått stå oemotsagda.

Annons Annons

Nu har Pressens Opinionsnämnd sagt sitt i ärendet. Nämnden kritiserar VK för den ensidiga vinklingen, men väljer den lindrigaste formen av klander: åsidosättande av god publicistisk sed.

Johan Brånstad, redaktör för Dokument inifrån, säger till Journalisten att de inte hämtat några av sina uppgifter i Könskriget ur VKs artiklar och att fällningen därför “inte på något sätt” påverkar dem.

mj@journalisten.se