Gå direkt till textinnehållet

Polska riksbanken: ”Bankens personliga rättigheter har kränkts”

I ett brev till Europarådet hävdar den polska riksbanken NBP att dagstidningen Gazeta Wyborcza har kränkt bankens ”personliga rättigheter” genom att publicera ”olagliga insinuationer”. Banken anser inte att deras domstolsstämning där man krävt ett förbud för journalister att rapportera om banken innebär en inskränkning i pressfriheten.

Journalisten berättade i fredags att den polska statliga centralbanken NBP (Narodowy Bank Polski) gått till domstol för att få tyst på fem namngivna journalister på Gazeta Wyborcza. NBP krävde dessutom att fem artiklar i Gazeta Wyborcza och två i Newsweek ska tas bort, såväl de digitala publiceringarna som de tryckta.

Artiklarna handlar om riksbankschefen Adam Glapińskis kopplingar till en skandal inom den polska finansinspektionen KNF, som ledde till att KNFs ordförande avgick i november.

Europarådet begärde förra veckan en förklaring till riksbankens agerande, eftersom stämningen i domstol skulle kunna strida mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Nu har NBP svarat i ett brev till Europarådet. I brevet uppger NBP inledningsvis att påståendet att banken försökt tysta Gazeta Wyborcza är fullständigt falskt och att det inte finns några sådana krav alls i den stämning som lämnats in i domstol.

NBP medger visserligen att man har krävt att de fem namngivna journalister på Gazeta Wyborcza som har rapporterat om NBP ska förbjudas av domstolen att rapportera mer om NBP, men syftet har enligt banken inte varit att begränsa pressfriheten, utan att skydda riksbankens rykte, som är viktigt för den ekonomiska tryggheten i Polen.

Gazeta Wyborcza har, anser riksbanken, genom sina publiceringar skadat riksbankens rykte genom ”falska och olagliga insinuationer” som har ”underminerat” riksbankens ”personliga rättigheter”.

Riksbanken uppger sig, varande en konstitutionell myndighet, erkänna och respektera mediernas viktiga roll i samhället.

Fler avsnitt
Fler videos