Gå direkt till textinnehållet

Polisen dröjde två månader med återkoppling – medger brister

En reporter på VLT fick vänta två månader på återkoppling efter att ha begärt ut handlingar från polisen. I ett yttrande till JO medger Polismyndigheten att man brustit i handläggningen av ärendet.

VLT-journalisten begärde i vintras att få ta del av polisanmälningar rörande skolor i Västerås. När två månader hade gått utan att hon fått konkret återkoppling, trots flera påstötningar, JO-anmälde VLT polisen.

I sitt yttrande till JO medger polismyndigheten att dröjsmålet inte är acceptabelt i förhållande till tryckfrihetsförordningens skyndsamhetskrav.

Polisen skriver att det av den egna utredningen framgår att reportern fått besked om att hennes begäran var för omfattande och resurskrävande för att hanteras, men att detta besked strider mot offentlighetsprincipen och tryckfrihetsförordningen eftersom resursbrist och en betydande arbetsinsats inte är grund för att neka ett utlämnande av allmänna handlingar.

Annons Annons

Dessutom kommer polismyndigheten fram till att reporterns begäran, ”även om den var omfattande, inte var oprecis på det sätt att handlingarna inte gick att söka fram”. Polismyndigheten borde ha fört en dialog med reportern om att lämna successiva besked om vad som kan lämnas ut och informerat om beräknad handläggningstid, skriver myndigheten i sitt yttrande till JO.

Fler avsnitt
Fler videos