Gå direkt till textinnehållet

Ökad digitalisering ger brist på kompetenta journalister

Ökade krav på digitala kunskaper har skapat en brist på tillräckligt kompetenta journalister samtidigt som det finns ett överskott på journalister som inte möter de nya kunskapskraven.

Det visar en rapport från Arbetsförmedlingen om arbetsmarknadsutsikterna för kultur- och mediayrken.

Rapporten, som bygger på intervjuer med ett antal privata och offentliga arbetsgivare, visar också att allt fler använder sig av egenanställningsbolag istället för att starta eget företag eller vara anställda.

Arbetsförmedlingarna har också i senaste prognosen fått signaler från mediehusen att det har varit ovanligt svårt att rekrytera journalister för sommaren/sommarvikariat, vilket inte varit fallet tidigare år.

Som skäl till det anger man vara att journalistbranschen med sina förändrade arbetsförhållanden inte är lika lockande som förr.

”Branschen har under de senaste åren rört sig alltmer mot det som fått beteckningen gig-ekonomi, alltså ett förhållande där de traditionella anställningarna får ge vika för tillfälliga anställningar och kortare uppdrag – så kallade gig”, står det i rapporten.

En annan yrkesgrupp som märkt av den ökade digitaliseringen är fotografer. Deras arbetsuppgifter har i stor utsträckning övertagits av journalister. Detta gäller särskilt inom public service där en nyhetsreporter ofta får fungera även som fotograf och redigerare, framgår av rapporten.

 

 

Fler avsnitt
Fler videos