Gå direkt till textinnehållet

Nytt kollektivavtal för idéburna medier

Journalistförbundet har tecknat kollektivavtal med den nya arbetsgivarorganisationen Fremia, med medlemmar som Hyresgästföreningen och ETC. Även Frilansavtalet ska gälla.

Fremia har bildats genom en sammanslagning av KFO och Idea, och organiserar bland annat kooperativa och värderingsstyrda företag.

Journalistförbundet har nu tecknat avtal med Fremia.

– Avtalet vi har tecknat är en övergripande överenskommelse om att bolag som är medlemmar i Fremia och som har journalistisk verksamhet ska omfattas av Dagspressavtalet om inte annat överenskommes, förklarar Lars Nilsson, ombudsman på Journalistförbundet.

Annons Annons

Flera bolag som organiseras av Fremia har dock avvikande avtal sedan tidigare, till exempel Mediehuset Grön Press.

Parterna är också överens om att villkoren i Frilansavtalet, som är tecknat mellan Medieföretagen och Journalistförbundet, också ska gälla mellan medlemmar i Fremia och frilansjournalister som är medlemmar i journalistförbundet.

Frilansavtalet reglerar främst leveransvillkor, samt slår fast att en frilansjournalist som haft ett stadigvarande uppdrag och får detta avbrutet har rätt till en viss betald uppsägningstid. Arvoden regleras däremot inte i Frilansavtalet.

Fler avsnitt
Fler videos