Gå direkt till textinnehållet

Ny studie mäter minoriteter i tv-innehållet

Enligt en ny studie av vilka som syns på bästa sändningstid i SVT1 och TV4 är svarta överrepresenterade jämfört med sin del av befolkningen, medan människor med bakgrund i Mellanöstern är underrepresenterade. ”Vi vill bidra till en mer faktabaserad diskussion”, säger Mediestudiers Lars Truedson om studien.

Institutet för Mediestudier släpper idag antologin Vitt eller brett – vilka får ta plats i medier och på redaktionerna?. I boken medverkar en rad skribenter med olika perspektiv på frågan om mångfald i medierna: från opinionsskribenten Sakine Madon till forskaren Tobias Hübinette.

I förordet skriver Mediestudiers föreståndare Lars Truedson och programsekreterare Jonathan Lundqvist om ämnets känslighet: ”Vi är väl medvetna om att vi beträder minerad mark” […] ”Sannolikt kommer ingen vara helt nöjd med den bild som framträder”.

Ni inleder nästan med att ursäkta er för att ni gör den här studien?
– Jag skulle inte säga ursäkt, men det här är väldigt diskuterad men väldigt lite beforskad mark. Det gjordes en del medieforskning för ett par tre decennier sedan, sedan har varit tyst, samtidigt som det hela tiden diskuteras vilka som får synas i medier, vilka som får jobb på redaktionerna, säger Lars Truedson.

– Vi kände ett behov av att ge en del grundfakta och ge utrymme för de vetenskapsteoretiska och ideologiska klyftor som finns i den här debatten. Och som jag skulle anta är grunden till att det forskats så lite. Man är i grunden ganska osams, då slukar det en massa energi för den som vill ge sig in i det.

Tror du att den ideologiska laddningen minskar med mer forskning?
– Jag tror definitivt att det är farligt att diskutera mycket utan att också ta reda på grundfakta. Har vi över- eller underrepresentation för minoritetsgrupper? Det spelar ganska stor roll för den här diskussionen. Därför gjorde vi den här studien, det är en pionjärstudie, av vilka som får synas i SVT1 och TV4 under sju slumpmässiga dagar.

I studien gjord av docenterna Sayaka Osanami Törngren och Sofia Ulver samt forskningsassistenten Karl-Arvid Färm mäts vilka som syns på bästa sändningstid i SVT1 och TV4, i reklam, nyheter och underhållning. De kategoriseras utifrån utseende.

Studien visar bland annat att svarta är numerärt överrepresenterade medan andra grupper ligger närmare sina befolkningsandelar. Personer som i studien utseendemässigt kategoriserades som att ha bakgrund i Mellanöstern var underrepresenterade jämfört med sin befolkningsandel.

Andelen icke-vita som syns i rutan var större i TV4 än i SVT.

Mätningen svarar inte på varför olika grupper är över- och underrepresenterade i tv-innehållet.

– Man blir ju supernyfiken på varför svarta till exempel är överrepresenterade i nyheter och reklam, men tyvärr nådde vi inte fram där. Jag hoppas vi ska se en del studier framöver, säger Lars Truedson.

Kommer ni upprepa den här mätningen, om det nu behövs mer forskning?
– Ibland biter vi oss fast, ibland hoppas vi att andra ska ta vid. Just nu finns inga planer på att göra det här till en årlig mätning. Det är en ganska stor satsning, det har tagit tid att koda nästan 7 000 ansikten.

Bör redaktionschefer och journalister läsa den här boken?
– Jag tror att det kan vara spännande. Att börja fundera på hur viktigt det är att vi har olika erfarenheter på redaktionerna. Ska vi sträva efter det, och vad är då det viktiga? En extrem sida säger att bara den som är same kan berätta om samers kamp. En annan sida säger att det spelar ingen roll, vi kan berätta om alla. De flesta förkastar nog båda de här extremerna, och ser att vår bakgrund någonstans spelar roll. Bara det faktum att ett mörkt utseende gör att man behandlas annorlunda i en krogkö än jag gör, som har svenskt råttfärgat hår.

Ni skriver att ni fick ovanligt många nej bland tilltänkta medverkande?
– Det har varit en ovanligt bökig tillblivelseprocess. Det finns en känslighet inom det här området, det ska man inte blunda för.

Fler avsnitt
Fler videos