Gå direkt till textinnehållet

”NTM-affären fredar redaktionella resurser”

Affären med NTM fredar redaktionella resurser på Sörmlands Medias tre dagstidningar, slår styrelseordföranden Sören Axelsson fast.

Som Journalisten berättade igår har NTM-koncernen för avsikt att förvärva Sörmlands Media AB av Eskilstuna-Kuriren AB. I köpet ingår tidningarna Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning, Södermanlands Nyheter och Katrineholms-Kuriren.

Sören Axelsson är ordförande i Eskilstuna-Kuriren AB och Sörmlands Media AB och beskriver de egna tidningarna som ”välskötta och journalistiskt mycket framgångsrika”.

Hur går det ekonomiskt för tidningarna?
– Det har gått relativt bra de senaste åren. Vi har haft en del förskräckliga bokslut, eftersom vi haft nedskrivningar av värdepapper och sådant, säger Sören Axelsson.

Varför vill ni köpas upp om det går bra?
– Det går bra därför att vi har vidtagit åtgärder. Vi liksom andra har ju minskat vår personalstyrka. Vi ser väl att om våra intäkter fortsätter sjunka måste vi fortsätta skära i våra kostnader. Det gäller våra kollegor också. Då är bättre att man sätter sig ned och pratar med varandra: vad kan vi göra gemensamt för att så långt som möjligt undvika det, för det går ut över kvaliteten – då tappar vi läsare och kunder och journalistiken försvagas.

Sörmlands Media får i och med affären en aktiepost i NTM, utöver köpeskillingen.

– Ägandet i NTM efter affären blir något förenklat tre stiftelser – NTMs, UNTs och vår egen ägarstiftelse – som alla har som gemensamt syfte att ge ut tidningar.

Hur ser du på risken för redaktionella nedskärningar på era tidningar i samgåendet med NTM?
– Det är de som ska undvikas så långt möjligt. Vi har ju själva gjort en koncernbildning inom Sörmlands Media, i mindre format. Det taggas nu upp.

Sören Axelsson kan inte i dagsläget svara på var rationaliseringar kommer att ske i samband med samgåendet med NTM.

– Det som händer nu är att studier vidtas för att se mer exakt och på detaljnivå hur vi jobbar inom NTM och Sörmlands Media. Fortsättningen kommer följa utifrån de analyserna. Självklart kommer det behöva synkroniseras när det gäller till exempel back office-system och IT och sådana saker, annars blir det inte möjligt att hämta hem de här effektiviseringarna, säger han.

– Men definitivt fredas mer redaktionella resurser på det här sättet än om vi hade fortsatt ensamma.

Det är inte en påskriven affär än, när blir den klar?
– Vi jobbar så fort vi kan. Vi har skissat på 1 november, men vi känner oss inte som slavar under det.

Medievärlden rapporterar att Eskilstuna-Kuriren dock behåller moderbolaget Eskilstuna–Kuriren AB och de fastigheter som moderbolaget äger, liksom en möjlighet att köpa tillbaka Eskilstuna–Kuriren (inte Södermanlands Nyheter och Katrineholms–Kuriren) för en krona om utgivningen enligt stiftelsestadgarna skulle vara hotad.

Fler avsnitt
Fler videos