Gå direkt till textinnehållet

”Nedläggningen försvagar mediala mångfalden”

Mittmedias fackklubb beklagar i ett uttalande nedläggningen av Dagbladet i Sundsvall. "Nedläggningen försvagar den mediala mångfalden i Sverige i allmänhet och Medelpad i synnerhet", skriver klubben.

Här är klubbens hela uttalande:

"Mittmedias fackklubb, som samlar 460 journalister från koncernens i dag 19 tidningar, beklagar nedläggningen av Dagbladet Nya Samhället i Sundsvall.

115 års historia av nyhetsbevakning och opinionsbildande går nu i graven och nedläggningen kastar 17 kollegor och fackliga kamrater in i ovisshet om framtiden. Nedläggningen försvagar den mediala mångfalden i Sverige i allmänhet och Medelpad i synnerhet.

Det är, och har länge varit, en tuff tid för landets alla andratidningar, inte bara Mittmediakoncernens. Fackklubben ser med oro på framtiden med ett presstödssystem som inte klarar av att upprätthålla den journalistiska mångfald och de många olika opinionsplattformar som krävs för det öppna samhället, för det fria ordet och för demokratin.

Vi känner också en oro över hur mediekoncentrationen bidrar till denna utveckling och uppmanar Mittmedias ägare att ta sitt ansvar för en fortsatt stark och bred opinionsbildning inom den egna koncernen och nu i den kvarvarande Sundsvalls Tidning. I det sistnämnda fallet genom att vika tillbörligt utrymme för socialdemokratisk opinionsbildning."

 

Fler avsnitt
Fler videos