Gå direkt till textinnehållet

”Mycket allvarlig” situation för pressfrihet i rekordmånga länder

28 länder i världen har nu en pressfrihetssituation som kategoriseras som ”mycket allvarlig” av internationella Reportrar utan gränser. Ryssland och Belarus är nya i den gruppen.

Det visar RSFs årliga pressfrihetsindex, som släpps idag på Pressfrihetens dag.

Svensk pressfrihet är enligt RSF den tredje bästa i världen, efter Norge och Danmark.

– Pressfriheten och situationen för journalister i Sverige ligger relativt stadigt i topp, men i och med årets index bryts pressfriheten också ner i fem olika kategorier och där framgår det att Sverige är näst bäst vad det gäller mediers ekonomiska förutsättningar, men står inför utmaningar när det kommer till diskriminering bland journalister, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

Annons Annons

När det gäller journalisters säkerhet ligger Sverige bara på plats 32 av 180 länder.

– Det borde vara en varningsklocka för såväl regering och riksdag som rättsväsendet att öka takten i arbetet med att stärka skyddet för journalister, säger Halkjaer.

EUs, inklusive Sveriges, beslut att censurera ryska statskontrollerade medier från början av mars i år har inte påverkat de europeiska ländernas placering, det kan ske först nästa år, berättar Erik Halkjaer.

– Vi har förlängt perioden för Ryssland, Ukraina och Mali men inget annat land, varför beslut fattade eller händelser i till exempel Sverige efter 31 december inte är med.

– Dessutom är det i detta fall ett beslut som fattats i alla EU-länder som då i teorin skulle tappa lika mycket allihopa. I princip skulle möjligen placeringen för Costa Rica, Jamaica och andra länder utom EU stärkas något.

Globalt har situationen för pressfrihet aldrig tidigare klassats som mycket allvarlig i lika många länder som i år: 28. Gruppen inkluderar nu för första gången två europeiska länder: Belarus (plats 153) och Ryssland (plats 155). Också Afghanistan (plats 156) och Nicaragua (plats 160) hamnar i samma grupp länder.

De tio värsta länderna för pressfrihet i världen är Syrien (på plats 171), Irak (rankat 172), Kuba (rankat 173), Vietnam (plats 174), Kina (plats 175), Myanmar (rankat 176), där statskuppen i februari 2021 kastade pressfriheten tio år tillbaka i tiden, Turkmenistan (på plats 177), Iran (plats 178), Eritrea (plats 179) och Nordkorea (plats 180).

Här hittar du RSFs interaktiva karta över den globala pressfriheten.

Fler videos
Fler avsnitt