Gå direkt till textinnehållet

Allvarlig JO-kritik mot regiondirektör som mörkade avtal för Länstidningen

En tillförordnad regiondirektör i Region Jämtland Härjedalen får allvarlig kritik av Justitieombudsmannen (JO) för att ha vilselett allmänheten under intervjuer med Länstidningen i Östersund.

I beslutet skriver JO att direktören har lämnat vilseledande uppgifter gällande avtal hos regionen. Avtalen har också diarieförts först ett par månader efter att de upprättats, med följden att allmänna handlingar inte lämnats ut vid begäran, vilket JO ställer sig mycket kritisk till.

JO anser att regiondirektörens uttalanden inte varit förenliga med kravet på saklighet enligt regeringsformen.

Enligt Länstidningen gäller avtalet den före detta hälso- och sjukvårdsdirektörens avgång.

Annons Annons

– I det här fallet rör det sig både om att man försökt mörka att en handling fanns och att den inte diariefördes och lämnades ut till Länstidningen på lång tid. Det hindrade oss i vår granskning men framför allt är det allvarligt eftersom den typen av agerande inte hör hemma i ett öppet, demokratiskt samhälle där offentlighetsprincipen ingår i Tryckfrihetsförordningen som faktiskt är en av våra grundlagar, säger Kristina Forsström, tf chefredaktör för LT i en kommentar.

Fler avsnitt
Fler videos