MPRT: Medier som ”vilseleder” möter inte behoven

15 april, 2021

DEBATT Myndigheten för press, radio och tv:s (MPRT) generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson svarar på den skarpa kritiken från Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert. Att få mediestöd är ”ingen grundlagsskyddad rättighet”, menar hon, samt att medier som vilseleder inte behövs.

I en debattartikel i Journalisten igår gick Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert hårt åt MPRTs beslut att införa nya kvalitetskrav för att få mediestöd, så att medier som ”uppmanar till brott, sprider desinformation eller vilseleder kring vetenskap” ska kunna nekas stöd.

Hyllert skrev bland annat:

”Det är regler som går stick i stäv med intentionerna i vår grundlag. Den typen av innehållsmässiga krav som föreslås kan inte direkt sägas äventyra den konstitutionella yttrandefriheten. Det är ju trots allt frivilligt att ansöka om mediestöd. Men mediefriheten förutsätter att medierna står fria från statlig kontroll i förhållande till innehåll, och det bör enligt Journalistförbundet vara principer som även styr fördelningen av mediestöd.”

Nu replikerar MPRTs generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson i en debattartikel i Journalisten. Hon förnekar bland annat att reglerna går på tvärs emot intentionerna i grundlagen.

”Yttrandefriheten är grundlagsfäst. Men med press- och mediestöd är det en helt annan sak; det är ingen grundlagsskyddad rättighet. Även den som inte får stöd har självklart fortfarande kvar sin fulla rätt att yttra sig”, skriver Charlotte Ingvar-Nilsson.

Generaldirektören menar också att behov av medier som sprider desinformation saknas:

”Ulrika Hyllert, du har tidigare påtalat att ’behovet av kvalitativ nyhetsförmedling är större än någonsin’ och att ’behovet av saklig och korrekt journalistik och information är en nationell angelägenhet’. Vi håller med. Ett medium som sprider desinformation eller vilseleder kring vetenskap kan rimligen inte anses möta dessa behov.”

DEBATT

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies