Gå direkt till textinnehållet

Massuppsägning på Aller i Malmö – bara en journalist följer med till Stockholm

De flesta på Aller Medias redaktioner i Malmö gör sin sista arbetsdag redan på fredag. Bara en journalist följer med när produktionen av familjetidningar och magasin flyttar till Stockholm. UPPDATERAD

Det har bara gått en månad sedan ledningen på ett stormöte berättade för de runt 60 anställda att Aller lägger ned sina Malmöredaktioner. När de fackliga förhandlingarna nu är i princip avslutade efter fyra intensiva förhandlingsveckor står det klart att majoriteten av de anställda gör sin sista arbetsdag på fredag.

En anställd följer med till den nya organisationen i Stockholm, medan övriga, cirka 55 personer, sägs upp.

– Det är en väldigt märklig stämning nu. Många är ledsna, det finns ilska också. Vi har medlemmar som har varit anställda väldigt länge, vissa har varit här större delen av sitt yrkesliv. Nu känner vi oss överkörda och utkastade, säger Lisa Södergren, ordförande för den lokala journalistklubben.

Klubben upplever att förhandlingarna varit tuffa.

– Det har varit svårt att få gehör för något utöver det som kollektivavtalet säger. Det här är trots allt en grupp människor som bidragit mycket till företagets vinst genom åren. Det är svårt att förstå varför arbetsgivaren inte bjussar lite extra.

– Några av kollegorna har jobbat på Aller Media i 30 år men inte fyllt 55 – de får sex månaders uppsägningstid och inget mer.

Merparten av de uppsagda är arbetsbefriade under uppsägningstiden, som är mellan sex och tolv månader. 15 personer jobbar vidare i en överlämning till den nya organisationen i Stockholm, fram till mitten av december.

Journalistklubben anser att tidsramen varit väldigt snäv och bidragit till stress både i Malmö och Stockholm, och att skyddsombuden involverats för sent i processen.

– Hade de kopplats in i ett tidigare skede hade det kanske minskat stressen och bidragit till en bättre process, säger Lisa Södergren.

Markus Anderdahl, ombudsman på Journalistförbundet som varit i Malmö och hjälpt till i förhandlingarna, uppger att han under sina år som central ombudsman aldrig varit med om att ett företag haft så bråttom med en så stor förändring:

– Även om många medarbetare har fått förbättrade uppsägningsvillkor med bland annat arbetsbefrielse så har det varit en problematisk och ganska hetsig process.

– Under dessa svåra förutsättningar har journalistklubbens arbete och professionalism varit oerhört viktiga för medlemmarna. Och det sätt som hela arbetsgruppen har stöttat varandra på har nog hjälpt mer än allt vad arbetsgivaren eller vi på förbundet kunnat göra, fortsätter Anderdahl.

Från och med den 1 oktober kommer Aller Medias familjetidningar, som innefattar Allas, allas.se, Allers, Allers Trädgård, Antik & Auktion, Hemmets Veckotidning, Matmagasinet, Året Runt, bli en del av Lifestyle Brands och ledas från Stockholm i en ny organisation med 45 medarbetare.

Aller Medias vd Lotta Cederbom svarar på Journalistens frågor per mejl:
Bara en journalist väljer att följa med till Stockholm, ett 50-tal blir uppsagda. Hur ser du på det?
– Enligt gällande arbetsrättslig lagstiftning har vi naturligtvis erbjudit omplaceringsmöjlighet till vakanta tjänster i Stockholm. Det är förstås en stor livsomställning med en flytt så jag förstår att det inte är ett enkelt beslut. 
 
Har ni varit generösa i villkoren mot mångåriga medarbetare, anser du?
– Vi har varit generösa genom att erbjuda arbetsfrihet och avräkningsfrihet. De medarbetare som vi har bett att arbeta under en del av sin uppsägningstid kommer att få monetär kompensation för det. 
 
Klubben anser att tidsramen är väldigt kort, en månad från besked till sista arbetsdag, och att det skapar stress även hos de som ska ta över arbetet i Stockholm. Kommentar?
– Det stämmer att tiden är kort. Vi valde medvetet att arbetsbefria medarbetarna skyndsamt för att ge dem goda förutsättningar att skapa sig nya försörjningsmöjligheter.

– Som vid alla stora omorganisationer så innebär det en ökad belastning innan den nya organisationen har hunnit sätta sig. Det identifierade vi i risk- och konsekvensanalysen och följer upp noggrant, dagligen.

Fler avsnitt
Fler videos