Gå direkt till textinnehållet

Mariestads handläggningstid liknas vid domstolstrots i svidande JO-kritik

Mariestads kommuns handläggningstid på över sju månader för att fatta beslut om en begäran om allmän handling från en reporter på Mariestads-Tidningen, som vunnit i kammarrätten, liknar domstolstrots, konstaterar JO.

Journalisten berättade i januari om Mariestads mörkläggning av rekryteringen av en ny kommundirektör. Mariestads-Tidningens reporter Birthe Wetter begärde den 1 juni 2021 att få ta del av allt underlag i rekryteringen. Efter en tid fick hon ut uppgifter om 15 av de 35 som sökt jobbet, de övriga hade dragit tillbaka sina ansökningar efter att kommunen uppmanat dem att göra så, i syfte att slippa lämna ut handlingarna till Mariestads-Tidningen.

Birthe Wetter vände sig till kammarrätten i Jönköping, där hon vann. Den 7 juli 2021 upphävde rätten kommens beslut och återvisade ärendet till kommunen för ny handläggning. Sen hände ingenting.

När Journalisten tog kontakt med Mariestads kommun den 20 januari 2022 hade Birthe Wetter väntat på handlingarna i mer än sju månader. Då visade det sig att kommunen inte hade kvar ansökningarna.

”Mariestads-Tidningen fick ut de ansökningar som kommunen hade tillgång till. Övriga ansökningar finns inte hos kommunen och har aldrig funnits hos kommunen, och de finns inte heller kvar hos rekryteringsfirman som kommunen anlitade”, sade Johan Abrahamsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Mariestad till Journalisten.

Det dröjde till den 18 februari innan kommunen fattade ett beslut, att avslå Wetters begäran eftersom handlingarna inte förvarandes hos kommunen.

Birthe Wetter anmälde kommunen till Justitieombudsmannen (JO), som nu riktar allvarlig kritik mot kommunstyrelsen.

”En handläggningstid på drygt sju månader är förstås helt oacceptabel och oförenlig med skyndsamhetskravet i tryckfrihetsförordningen. Kommunen har inte lämnat någon förklaring till dröjsmålet, och det ligger nära till hands att betrakta det som domstolstrots. Kommunstyrelsen förtjänar allvarlig kritik for detta”, skriver JO Per Lennerbrant.

JO anser också att en myndighet måste se till att offentlighetsintresset tillgodoses även när ett rekryteringsföretag anlitas och kritiserar Mariestads kommun för den bristfälliga hanteringen.

Dessutom menar JO att de svar som kommunen skickat till JO i ärendet pekar på att kommunen saknar kunskap om svensk grundlag:

”Det som har kommit fram om hanteringen av BWs begäran visar att det finns brister inom Mariestads kommun när det gäller regelverket om allmänna handlingar. I samma riktning talar kommunstyrelsens svar till JO. Det har också försvårat min granskning, vilket förstås inte är godtagbart”, skriver JO och uppmanar de kommunanställda att läsa regeringsformen.

Fler avsnitt
Fler videos