Gå direkt till textinnehållet

Läsarintäkterna fortsätter öka

Morgonpressens läsarintäkter ökade med två procent första kvartalet 2022. Även annonsintäkerna ökar.

Det visar nya siffror från Tidningsutgivarna.

Konsumentintäkterna växte med två procent till 1,56 miljarder kronor under perioden januari-mars 2022, jämfört med motsvarande period 2021.

Annonsintäkterna ökade med fem procent, till 644,6 miljoner kronor. Men jämförelsen görs med en period då annonsintäkterna var starkt tillbakapressade under pandemin.

Annons Annons

”Under ett kvartal präglat av stora nyhetshändelser som OS i Kina, invasionskrig i Ukraina och stigande inflation som pressar fram räntehöjningar står morgonpressen stadigt, både som nyhetsförmedlare och annonskanal. Samtidigt hade jag hoppats att tillväxten på annonssidan skulle ha varit större”, säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert i en kommentar.

Totalt ökade morgontidningarnas intäkter med tre procent, till 2,2 miljarder kronor, under årets första kvartal.

Fler avsnitt
Fler videos