Gå direkt till textinnehållet

Läsarintäkterna fortsätter att öka för morgonpressen

Under andra kvartalet 2023 växte de digitala läsarintäkterna med 18 procent, uppger Tidningsutgivarna. Tillväxten uppväger inte det stora tappet på annonssidan.

Den digitala tillväxten stärker morgonpressens läsarintäkter, visar nya siffror från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU). De samlade läsarintäkterna ökade med två procent under andra kvartalet 2023 jämfört med motsvarande period 2022. Medan läsarintäkterna från tryckta tidningar minskade med tre procent ökade intäkterna från digitala prenumerationer med 18 procent. Totalt 27 procent av morgonpressens läsarintäkter är nu digitala, enligt TU.

Störst digital tillväxt har landsortspressen haft, hela 26 procent. Landsortspressen har inte heller tappat läsarintäkter i print. Storstadspressen backade däremot under andra kvartalet sina totala läsarintäkter med en procent och har haft en nedgång i intäkter från printprenumerationer med sju procent.

– Morgonpressens läsare uppvisar så här långt en glädjande lojalitet trots den ekonomiskt svåra tid vi befinner oss i. Det visar vilket värde fria, professionella och trovärdiga medier bidrar med i ett upplyst demokratiskt samhälle. Samtidigt väntas arbetslösheten och bolåneräntorna stiga, vilket riskerar att framtvinga smärtsamma prioriteringar bland hushållens utgifter. Vi kan även konstatera att de växande läsarintäkterna inte uppväger tappet på annonssidan, säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert i en kommentar.

Annons Annons
Fler avsnitt
Fler videos