Gå direkt till textinnehållet

Kulturnytt partiskt om kriget i Libanon

Granskningsnämnden fällde P1:s Kulturnytt för att programledaren togställning i en kontroversiell fråga.

Granskningsnämnden fällde P1:s Kulturnytt för att programledaren togställning i en kontroversiell fråga.

Sändningen av Kulturnytt avslutades med att programledaren kommenterade

ett uttalande som Israels avgående försvarsminister Shaul Mofaz hade gjort

med anledning av det pågående kriget i Libanon. Nämnden ansåg att

kommentaren, där programledaren bl.a. sa att ”Mofaz retorik, liksom Israels

politik, har löpt amok”, var långtgående och enligt nämnden inte förenlig med

det krav som ställs på företrädare för programföretaget. Inslaget stred därför

mot kravet på opartiskhet.

Granskningsnämnden förelade Sveriges Radio att på lämpligt sätt

offentliggöra nämndens beslut.

Fler avsnitt
Fler videos