Gå direkt till textinnehållet

Kristianstadsbladet publicerade för fort enligt PON

Kristianstadsbladet väntade drygt två timmar på att en utpekad klinik skulle höra av sig - sedan publicerade man den oemotsagda kritiken på nätet. För snabbt, anser Pressens opinionsnämnd, och klandrar tidningen.

Kristianstadsbladet.se skrev i december förra året om en patient som anmält en klinik till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och ansåg sig felbehandlad. Rubriken på sajten löd "Patient fick fel diagnos hos (X)".

Allmänhetens pressombudsman skriver i sin bedömning att "det kan tidningen rimligen inte slå fast eftersom ärendet vid tidpunkten bara var anmält, inte avgjort".

PO påpekar också att det dröjer till slutet av artikeln innan läsarna får veta att det endast handlar om en anmälan.

PO har också invändningar mot att Kristianstadsbladet publicerade artikeln på nätet bara drygt två timmar efter att tidningen lämnat ett meddelande på klinikens telefonsvarare.

Sammantaget menar PO, vars bedömning PON delar, att Kristianstadsbladet brutit mot god publicistisk sed.

I vanliga fall prövar PO inte anmälningar från företag. I det aktuella fallet har PO dock valt att pröva ärendet eftersom det rör det sig om en liten klinik med bara en läkare respektive tandläkare, som båda omnämns i texten (utan att namnges).  

Fler avsnitt
Fler videos