Gå direkt till textinnehållet

Kraftigt försämrad politisk bevakning i USA

Antalet dagstidningsjournalister som jobbar heltid med att bevaka amerikansk delstatspolitik har minskat med 35 procent på tio år. Det visar en studie från Pew Research.

Undersökningen från Pew Research visar att totalt 1 592 journalister bevakar delstatspolitiken i USA, varav knappt hälften på heltid.

38 procent av journalisterna som bevakar delstatsparlamenten arbetar för dagspress, 17 procent för TV och 16 procent för icke-traditionella medier, till exempel nystartade nättidningar som Texas Tribune med 15 heltidsanställda journalister som bevakar delstatsparlamentet i Austin, och Capital New York med fem heltidsanställda journalister som rapporterar om delstatspolitiken i New York.

Sedan 2003 har dagspressen minskat bevakningen av delstatspolitiken med 164 reportrar, en nedgång med 35 procent. Bara en tredjedel av tidningarna har nu en egen bevakning av delstatsparlamenten. Bara 14 procent av lokal-TV-stationerna har en egen sådan bevakning.

Journalister, tjänstemän och politiker uttrycker oro över utvecklingen. Delstatsparlamenten stiftar var för sig betydligt fler lagar än vad den amerikanska kongressen gör. Under 2011 och 2012 stiftades 283 lagar av kongressen. Bara under 2012 stiftades 1 013 nya lagar i Kalifornien och 948 i Michigan, som exempel. Louisianas delstatsparlament stiftade 870 lagar på de 60 dagar då parlamentet var i session.

”Det finns massor av politiska reportrar i Washington som bevakar varje liten sak som kongressen gör. Delstatspolitiker har större inflytande över människors vardag. Vi måste ha ögon på dem, många ögon”, säger Malwaukee Journal Sentinels politikreporter Patrick Marley till Pew Research.

”Jag tycker att vi ser färre artiklar. Allmänheten får inte information om viktiga politiska beslut som kommer att påverka deras liv”, säger Gene Rose, före detta kommunikationschef för delstatsparlamentens samarbetsorgan National Conference of State Legislatures till Pew Research.

Fler avsnitt
Fler videos