Gå direkt till textinnehållet

Kampanjer ska öka tidningsläsning

Tidningsutgivarna (TU) satsar 13 miljoner kronor under tre år på att få ungdomar att intressera sig för dagstidningar.

Tidningsutgivarna (TU) satsar 13 miljoner kronor under tre år på att få ungdomar att intressera sig för dagstidningar.

— Vi tror att vi som branschorganisation lättare kan nå ut om vi samlar styrkorna och kommunicerar med en röst, säger direktör Bo-Christer Lundquist på TU.

Marknadssatsningen ska ske vid sidan av projektet Tidningen i skolans verksamhet.

— Men den här gången ska vi inte vända oss till lärare och föräldrar utan till ungdomarna direkt.

I förra veckan samlades en idégrupp, bestående av företrädare för några av landets tidningar på TU i Stockholm för att kläcka idéer till den kommande kampanjen. Inplanerat finns redan reklam på bio, i radio och i olika tidningar som vänder sig till ungdomar.

— Alla är medvetna om att vi måste göra något för att locka ungdomar att läsa dagstidningen. Vi vill inspirera företagen till att själva ta initiativ. Det finns många tidningar och förutsättningarna är så olika.

Den undersökning om ungdomars tidningsläsning som TU låtit göra visar att ungdomar läser dagstidningar, men inte lika ofta som tidigare.

— Med tanke på dagens situation, med hög arbetslöshet och försämrad ekonomi, är det ändå förvånansvärt att det ändå är en så rotad vana att läsa en dagstidning, tycker Bo-Christer Lundquist. Det är viktigt att vi tar tag i den tendensen.

Fler avsnitt
Fler videos