Gå direkt till textinnehållet

Jan Friedman: ”Vi vänder på alla stenar”

Mittmedias styrelseordförande Jan Friedman bekräftar att styrelsen beställt fram förslaget om total övergång till gratistidningar, men vill inte svara på om förslaget kommer att bli verklighet.

Mittmedias drastiska gratistidningsplan, kallad ”Alternativ B”, som Dagens Nyheter kunde berätta om på torsdagen har skakat om mediebranschen rejält. Mittmedias ledning, har bland annat i en intervju med Journalisten, velat tona ner innehållet planen och hävdar att det inte rört sig om ett beslutsunderlag.

Arbetet med att ta fram en ny affärsstrategi för Mittmedia pågår för fullt och väntas bli klar i slutet av september.

På fredagen gick AnnaKarin Lith, tidigare redaktionell chef på Mittmedia, ut i DN och påstod att ”Alternativ B” var ett skarpt förslag som tagits fram av Per Bowallius, som omgående utsågs till ny VD för Mittmedia. Hon själv och dåvarande VDn Thomas Peterssohn stod bakom ”Alternativ A” som innebar en fortsättning på den inslagna vägen, med digitalt fokus.

Annons Annons

Mittmedias styrelseordförande Jan Friedman uppger för Journalisten att Per Bowallius erfarenhet från gratistidningsbranschen som tidigare VD för Gisab-koncernen inte haft inverkan på beslutet att tillsätta honom som VD för Mittmedia.

– Bra också med den erfarenheten men har inget med rekryteringen av Per att göra. Han erbjöds jobbet när styrelsen kände osäkerhet inför den föreslagna inriktningen från den tidigare företagsledningen, och vi gör fortsatt bedömningen att Per Bowallius ledaregenskaper gör honom till bäst lämpad för uppdraget att säkerställa Mittmedias framtid, säger Jan Friedman till Journalisten.

Styrelsen har alltså bestämt att de här två strategierna skulle följas upp – och beställt fram förslag på dem. Hur mycket av det här blir verklighet om du får som du vill?
– Det går inte att svara på i detta skede. Vi tar strategiarbetet på allvar och avvaktar nu i första hand ledningen analyser och rekommendationer. Den enda verklighet vi i detta skede förhåller oss till är att Mittmedias egna kassaflöden måste säkra vår framtida publicistiska verksamhet på flertalet av våra utgivningsorter. Skall det bli möjlighet måste vi fortsatt vända på alla stenar som rymmer utgivningsfrekvens, distribution, produktionseffektivitet, betalningslösningar, digitala plattformar och så vidare.

Om tidningar ska slås ihop blir det då många som får gå?
– Att vi är mitt uppe i dramatiska strukturförändringar i hela mediebranschen är inte okänt för någon. Inte heller att det påverkar jobben. Hur det kommer att bli hos oss går inte att svara på och är i grunden en följd av hur intäkterna från läsare, lyssnare, tittare och annonsörer kommer att utvecklas, säger Jan Friedman.