Gå direkt till textinnehållet

”Jag är orolig för att det kommer bli tidspress”

Kommissionen som ska utreda Sveriges arbete för att få Dawit Isaak och Gui Minhai fria är nu igång. Ordförande Helena Jäderblom berättar att nästa steg blir att intervjua personer som haft kopplingar till Gui Minhais ärende.

Journalisten har tidigare berättat om den kommission som fått i uppdrag att granska regeringens, Utrikesdepartementets och utlandsmyndigheternas arbete med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai.

Justitierådet Helena Jäderblom är ordförande i kommissionen där också professor Pål Wrange och civilekonom Ulrika Cronenberg Mossberg ingår.

Helena Jäderblom berättar för Journalisten att kommissionen har varit igång sedan i juli. Det gick fort att få tillgång till akten från UD som handlar om Gui Minhai.

– Den kunde vi börja med rätt snabbt, i september fick vi också tillgång till ärendet som rör Dawit Isaak, säger Helena Jäderblom.

Sedan dess har kommissionen haft flera egna möten samt ett med experter som man kommer att använda sig av i utredningen.

Hur går arbetet?
– Vi är i färd med att lyssna till intressenter som familj och personer som har arbetat med ärendena, och organisationer som har funnits runt omkring. Först ska vi bestämma vilka vi ska prata med först. Jag tror vi kommer börja med de som har kopplingar till Gui Minhai, och hoppas komma igång med det till hösten, säger Helena Jäderblom.

När du säger hösten, när menar du då?
– Det kan jag inte säga exakt. Det gäller att ha en bra ordning kring vilka vi pratar med, och sen ska de här personerna kunna ställa upp i den ordningen också, så det är en del administrativt arbete kvar.

Men ni kommer börja med Gui Minhai-ärendet?
– Ja, och det beror på den ordning vi har fått ta del av materialet och omfattningen av detsamma. Av naturliga orsaker har materialet kring Minahi varit mer hanterligt eftersom han har suttit frihetsberövad kortare tid. Så där har vi i dagsläget kommit lite längre.

Reportrar utan gränser (RSF) var de som först lyfte frågan att regeringen borde utreda arbetet när det gäller de fängslade svenskarna.

De har också varit tydliga i sin kritik mot regeringen för att det tagit lång tid att få kommissionen på plats, även efter man hade beslutat om den.

I en promemoria har UD också föreslagit att man ska utöka sekretessen kring kommissionens arbete, vilket RSFs Björn Tunbäck ställer sig frågande till.

– Det är bra att det blir en kommission till slut. Men det är oroande att den tillsattes så sent, när det hade gått mer än halva tiden. Det är också oroande att man dessutom reser nya möjliga sekretesshinder, säger Björn Tunbäck till Journalisten.

Helena Jäderblom kan inte i dagsläget säga vad den sekretessen kommer att innebära.

– Dit har vi inte kommit än. Men det jag kan säga är att vi lånar inte över de här akterna från UD utan tittar på dem på plats hos dem. Sen måste vi bestämma hur mycket vi ska ta med i ett betänkande, och om det är möjligt att ha med hemliga uppgifter i en SOU. Så jag kan inte säga just nu vad det kommer betyda.

Men skulle du kunna berätta – för exempelvis mig – vad ni kommer fram till sen?
– Jag kan bara säga att det är mycket i det här materialet som är sekretessbelagt redan idag, exempelvis utrikessekretess. Men hur vi överför de uppgifterna i slutprodukten kan jag inte svara på idag.

Det ska vara klart 31 mars, blir ni klara i tid?
– Jag är orolig för att det kommer bli en del tidspress, det är vi nog alla inom kommissionen. Men vi har inte begärt att få förlängd tid ännu, och hur det blir i slutändan kan jag inte svara på idag.

Fler avsnitt
Fler videos