Gå direkt till textinnehållet

Huggsexa på svenska dagstidningar

Räkna med fler uppköp efter Hallförsäljningen.

Hall Media sugs upp i Bonnier­sfären när Mittmedia blir majoritetsägare med 51 procent av aktierna, och norska Amedia köper resterande 49 procent av Hamrinstiftelsen.

Det är återigen huggsexa på svenska dagstidningar. Stampen hamnade förra året i Schibsted­sfären när norska Polaris (där Schibsted och NWT-gruppen är de två största ägarna) köpte en majoritetspost i tidningsbolaget. Mittmedia köptes upp av Bonnier News med norska Amedia som minoritetsägare, och nu har Mittmedia i sin tur skaffat ett majoritetsägande i Hall Media, tillsammans med Amedia.

Mediekunskapscentret Nordicoms föreståndare Jonas Ohlsson är inte förvånad över Hallaffären.

Annons Annons

– Familjen Hamrin är kända som en ganska osentimental och väldigt lönsamhetsorienterad familj, och det var också länge sedan de valde att öka sina ägarintressen på tidningsmarknaden. I stället har de investerat i industri. Hall Medias ekonomi har försämrats, de tappade över 20 procent av sina annonsintäkter under 2019. Det har säkert påskyndat beslutet att sälja tidningsverksamheten, säger Jonas Ohlsson.

Det kan vara fler stora uppköp på gång, och Jonas Ohlsson menar att de kan snabbas på av annonsnedgången.

– Gota Media och NTM har inte något band till någon större aktör. Västerbottens-Kuriren är också ensamma. Och sen har vi Skånska Dagbladet som är en historia för sig.

Behovet av att kunna erbjuda en konkurrenskraftig digital produkt talar för att de kvarvarande lokaltidningsgrupperna kommer att försöka liera sig med en nationell aktör snarare än att inleda ett samarbete med varandra.

– Men det måste inte bli Bonnier eller Schibsted. Det kanske lurar danskar i vassen. Jyllands-Posten/Politiken kan av konkurrensskäl inte expandera i Danmark, och då är den svenska marknaden intressant. I Finland har Sanoma-koncernen köpt upp Alma Medias lokaltidningar, så där finns också en stor tidningskoncern som kan antas söka allianser västerut. Det pågår helt säkert diskussioner kors och tvärs över nationsgränserna.

Boksluten för 2019 ser ovanligt dystra ut. Är det slut på annonsaffären för svensk dagspress nu?
– Det tycks vara början på slutet. När nu till och med Aftonbladet har problem med att behålla sina andelar på den digitala annonsmarknaden trots att de når miljoner svenskar varje dag, då inser man att det blir väldigt svårt för landsortspressen att lyckas. Konsekvensen torde bli fler sparpaket, nedlagda titlar, sammanslagningar och uppköp.

– Men man ska komma ihåg att det faktum att Bonnier, Amedia och Schibsted väljer att satsa på lokaltidningarna är hoppingivande. De verkar se en framtid i den lokala journalistiken – och de har störst möjlighet att lyckas. Jag hade varit mer bekymrad om Hall Media inte hittat någon köpare, säger Jonas Ohlsson.
 

FAKTA

BN tappade var tionde annonskrona
Bonnier News rörelseresultat, som är ett mått på lönsamheten i verksamheten, ökade till 211 miljoner kronor. Mittmedias rörelseresultat blev -71 miljoner kronor och även Expressen gick med underskott i verksamheten, medan Dagens Nyheters vinst ökade från 74 till 117 miljoner kronor. Annonsintäkterna för hela Bonnier News minskade med elva procent 2019.

Stampen gjorde vinst
Stampen Media fick en resultatförbättring på 43 miljoner kronor och gjorde en vinst på 11,5 miljoner kronor 2019. Minskade kostnader i distributionsbolaget VTD, ökade prenumerationsintäkter samt att GP beviljades presstöd är huvudförklaringarna till det förbättrade resultatet. De digitala läsarintäkterna ökade med 81 procent.

ABs annonsras oroar Schibsted
Schibsteds tidningar i Norge och Sverige redovisade ett samlat rörelseresultat på strax under 600 miljoner kronor för 2019, en minskning med 16 procent jämfört med 2018. Aftonbladet tappade 200 miljoner i intäkter, och rörelseresultatet minskade med 50 procent till 96 miljoner kronor.

Fler avsnitt
Fler videos