Gå direkt till textinnehållet

HD nekar Kent Ekeroth prövningstillstånd

Högsta domstolen nekar Kent Ekeroth (SD) prövningstillstånd rörande ersättningen från Göteborgs-Posten för den så kallade järnrörsfilmen.

Göteborgs-Posten ska betala 2 325 kronor i ersättning till Kent Ekeroth för att GP publicerat bilder ur järnrörsfilmen. Ekeroth har krävt 20 000 kronor för upphovsrättsintrånget, men nu nekas han prövningstillstånd av Högsta domstolen.

Journalisten har tidigare berättat att Kent Ekeroth krävt ersättning från tidningar som publicerat bilder från den så kallade järnrörsfilmen. I maj förra året kom hovrätten i Göteborg fram till att GP ska betala 2 325 kronor för publiceringarna, en sänkning från 3 100 kronor i tingsrättsdomen.

Kent Ekeroth som krävt 20 000 kronor överklagade till Högsta domstolen, som nu nekat honom prövningstillstånd. Motiveringen är att fallet inte är av vikt för ledningen av rättstillämpningen samt att det saknas synnerliga skäl.

Fler avsnitt
Fler videos