Gå direkt till textinnehållet

Gefle Dagblad får presstöd

Den Bonnierägda förstatidningen Gefle Dagblad beviljas presstöd för första gången. GD får preliminärt 10,4 miljoner kronor i driftsstöd för 2019.

Det har Mediestödsnämnden beslutat.

I GDs ansökan om presstöd skriver tidningen att den på fem år tappat 50 procent av sina annonskunder, och annonsintäkterna har sjunkit med 45 procent. Samtidigt har upplagan sjunkit med 25 procent. Redaktionen har krympt med 32 procent, sett till antal anställda.

GDs täckningsgrad på utgivningsorten är 27 procent (enligt presstödsförordningen får en dagstidnings täckningsgrad inte överstiga 30 procent om den ska kunna få driftsstöd).

Mediestödsnämnden konstaterar att GD och systertidningen Arbetarbladet tillsammans har en täckningsgrad på 37 procent samt att de har ett gemensamt annonserbjudande där alla annonser går i båda tidningarna och tidningarna delar lika på annonsintäkterna.

Nämnden konstaterar också att Mittmedia beviljats fullt presstöd för utgivningen av Arbetarbladet. Med hänsyn till det och till annonssamarbetet sätter nämnden ned GDs presstöd med 50 procent.

Det ger tidningen rätt till 10 40 650 kronor i allmänt driftsstöd för 2019. Stödbeloppet är preliminärt.

Tidigare i år har även förstatidningarna Göteborgs-Posten och Nerikes Allehanda beviljats presstöd.

Fler videos
Fler avsnitt