Gå direkt till textinnehållet

”Frilansarna behöver kollektiva avtal”

Journalistförbundet måste flytta fram positionerna när det gäller frilansarnas ställning – och utmana lagstiftningen. Det menar förbundets egen utredare, som får understöd av Frilans Riks förra ordförande, frilansen Åsa Ohlsson: – Ska det här Journalistförbundet överleva måste F-skattarna in i avtalsrörelsen!

Författaren och journalisten Kent Werne har på Journalistförbundets uppdrag skrivit en rapport om frilansmarknaden. Som Journalisten skrev i torsdags rekommenderar han förbundet fem åtgärder för att motverka pressade arvoden. Ett nyckelförslag är att utreda rättsläget när det gäller frilansars möjligheter att gemensamt förhandla om arvoden.

Werne konstaterar att både Medieföretagen och Journalistförbundet i dag tar mer eller mindre för givet att svensk konkurrenslagstiftning hindrar frilansare och fackförbund att förhandla kollektivt om arvodesnivåer. Det antagandet behöver utmanas, anser han:

– Utred frågan om ”kartellbildning”. Den är långt ifrån utagerad.

Annons Annons

Han påpekar att konkurrenslagstiftningens syfte är att skydda konsumenterna mot kartellbildning mellan storföretag – medan frilansjournalister i regel är egenföretagare som befinner sig i beroendeställning gentemot köparen.

– Det här är en nyckelfråga: går det att förena ett kollektivt avtalat lägstaarvode och fackliga stridsåtgärder med nuvarande lagstiftning? Om svaret blir nej, bör man då försöka förändra den nuvarande konkurrenslagstiftningen, eller arbetsrättslagstiftningen?

– För den senare är minst lika viktig. Frilansjournalister är företagare skatterättsligt, men vad är de arbetsrättsligt? Det går att argumentera för att de kan definieras som ”beroende uppdragstagare” och i så fall omfattas av de fackliga rättigheterna i MBL, säger Kent Werne.

Åsa Ohlsson, frilansjournalist och tidigare ordförande Frilans Riks, har länge drivit på för att Journalistförbundet ska utmana lagstiftningen.

– En av ett fackförbunds uppgifter är att utmana och ha visionära strategier, understryker hon.

Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling tycker att tankarna om att utmana lagstiftningen är ”spännande”.

– I frilansavtalsförhandlingarna var frågan om kollektiva förhandlingar väldigt närvarande, inte minst utifrån att denna grupp saknar konflikträtt. Och det är en relevant fråga om det är rimligt utifrån hur dagens arbetsmarknad ser ut.

Åsa Ohlsson menar att det är ett imperativ att söka kollektiva avtal för frilansarna:

– Ska det här Journalistförbundet överleva måste F-skattarna in i avtalsrörelsen!

Jonas Nordling betonar att frågan är större än Journalistförbundet och bör drivas inom TCO-familjen.

Driver ni den aktivt där?

– Ja, det gör vi. Den ingår i det större arbetet med hur man kan stärka egenföretagarnas roll på arbetsmarknaden. Det är prioriterat att få upp den frågan, men den är ännu liten i de flesta andra förbund. Ju fler som får upp ögonen för den, desto lättare kommer det gå.

Kent Werne förordar att Journalistförbundet tillsätter en grupp med utomstående expertis som utreder rättsläget och tittar på andra branscher och länder. Målet är att hitta sätt för frilansar att organisera sig och bättre ta strid för högre arvoden.

HANNA LUNDQUIST

FAKTA

Kent Wernes fem rekommendationer för att motverka pressade arvoden och otrygghet bland frilansar:

  1. Utveckla och implementera Journalistförbundets befintliga frilansstrategi. Inte minst arbetsplatsklubbarna bör bli aktivare i frilansfrågan.
  2. Tillsätt en aktionsgrupp för bättre arvoden.
  3. Överväg att tillsätta en frilansombudsman.
  4. Skapa ett nytt rekommenderat lägsta arvode, ett golv som det ska vara skamfyllt att gå under.
  5. Utred konkurrens- och arbetsrättslagstiftningen.
Fler avsnitt
Fler videos