FGJs kassör slår tillbaka
mot revisorerna

4 oktober, 2017

Bråket i FGJ Föreningen Grävande journalisters kassör Bosse Vikingsson riktar nu hård kritik mot föreningens revisorer och menar att de inte agerat enligt god revisionssed.

Nu trappas ordkriget upp ytterligare i den öppna konflikten inom FGJ inför fredagens extrainsatta årsmöte, där det ska beslutas om projektet Framtid FGJ och huruvida föreningen ska arvodera styrelseordförande Terje Carlsson.

Kassör Bosse Vikingsson svarar nu på revisorskritiken mot styrelsen, i ett skarpt inlägg på FGJs hemsida. Hans slutsats är att de två förtroendevalda revisorerna inte har agerat enligt god revisionssed.

”Revisorerna har inte bemödat sig med att kontakta vare sig mig eller andra i styrelsen för att få en mångsidig bild av Framtid FGJ. Detta förfarande, bristen på entydiga källhänvisningar och bristen på mångsidighet, är inte i enlighet med god föreningssed utan partsutlåtanden”, skriver Bosse Vikingsson.

Han hänvisar också till den externa juristrapport som styrelsen beställt för att få ett utlåtande om styrelsen agerat korrekt när den sammankallat det extra årsmötet.

I rapporten som också finns publicerad på FGJs hemsida konstaterar juristen att det extra årsmötet är kallat på stadgeenligt sätt och anser också att det är ”olämpligt att behandla fråga om ansvarsfrihet vid mötet”.

Taggar: FGJ
Bråket i FGJ

Årets groda 2021

Alla gör fel ibland. Men en del fel är roligare än andra. Nu kan du rösta på vilken som var 2021 års roligaste groda. Sista dag för att rösta är den 14 februari. Rösta här.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies