FGJ-styrelsen vill fortsätta att arvodera sin ordförande Terje Carlsson. FOTO: Tor Johnsson

Hård revisorskritik
mot FGJ-styrelsen

3 oktober, 2017

Bråket i FGJ I en skrivelse inför det extra årsmötet på fredag skriver FGJs revisorer att de inte rekommenderar att styrelsen får ansvarsfrihet. Men revisorerna har missförstått stadgarna, enligt föreningsrättsjuristen Fredrik Engström.

Journalisten har berättat om de öppna konflikterna inom FGJ i frågan om styrelsens beslut om arvodering av ordförande samt kallelse till extra årsmöte i Göteborg den 6 oktober för att ta beslut om frågan.

I en revisionsberättelse som Journalisten tagit del av och som omfattar perioden från det förra ordinarie årsmötet (7 april 2017) till det extra årsmötet på fredag, skriver FGJs revisorer Lotta Sima och Kristina Lagerström att de inte rekommenderar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Revisorerna pekar på att de utökade åtaganden som styrelsen föreslår (bland annat att starta en årlig nordisk databaskonferens samt en grävscen på Meg/Bokmässan) kommer att kräva avlönat arbete även efter nästa ordinarie årsmöte. Samtidigt ser revisorerna inte att de nya åtagandena kommer att generera några ”betydande intäkter” till FGJ.

Revisorerna är också kritiska till att styrelsen utlyst ett extra årsmöte för frågan om att ha en arvoderad ordförande. De anser inte att förutsättningarna blir jämförbara med ett ordinarie årsmöte, på grund av frågans tyngd och svårigheterna för alla medlemmar att kunna säga sin mening.

Det verkar dock som att revisorernas rapport och frågan om ansvarsfrihet inte kommer att behandlas av årsmötet. I ett nyhetsbrev till medlemmarna från i söndags betonar ordförande Terje Carlsson att endast det som tas upp i kallelsen kommer att behandlas. I kallelsen finns ingen punkt för revisorernas synpunkter.

Terje Carlsson hänvisar till den advokatbyrå som FGJ anlitat som juridisk expertis för att få vägledning i frågorna inför årsmötet. I övrigt vill han bara kommentera revisorernas kritik så här:

– Dialog mellan revisor och styrelse ska ske i förtrolighet, jag kan bara beklaga att det uppenbarligen inte har skett.

Juristen och experten på föreningsrätt Fredrik Engström, anlitad av FGJ-styrelsen, konstaterar att FGJs stadgar om vad ett extra årsmöte ska innehålla inte är ”helt solklara”.

– Då får man falla tillbaka på vad den rättsliga praxis som finns i föreningsvärlden. Från mitt perspektiv blir det ganska självklart att den enda fråga som behandlas på det extra årsmötet är den som angivits i kallelsen. Det är inte meningen att ett extra årsmöte ska vara en kopia på ett ordinarie årsmöte.

Fredrik Engström menar att revisorerna missförstått hur stadgarna ska tolkas när de lagt fram en revisionsberättelse.

– Inget hindrar att de skriver en rapport och sprider den; som revisorer har de alltid rätt att ha synpunkter och att berätta om dem för medlemmarna och styrelsen. Men rapporten har ingen rättslig betydelse enligt min uppfattning, det finns ingen rätt för dem att få den behandlad på årsmötet.

Men kan det inte ligga i god föreningssed att den ändå tas upp av årsmötet?
– Problemet med att hantera frågor som inte framgått av kallelsen på ett extra årsmöte är att medlemmarna har tagit ställning till huruvida de ska komma på årsmötet eller inte utifrån kallelsen. Om det dyker upp nya frågor som inte framgått av kallelsen finns det en risk för att medlemmar hade velat komma om de hade vetat om att frågan skulle behandlas.

– Inget hindrar att revisorerna på mötet redogör för sin åsikt och är med i diskussionen om själva sakfrågan. Men något särskilt beslut rörande den här revisionsberättelsen och ansvarsfrihet tycker jag är olämpligt att genomföra på det extra årsmötet.

Journalisten har varit i kontakt med FGJs revisorer, som inte vill föregå diskussionen på årsmötet.

Taggar: FGJ
Bråket i FGJ

Årets groda 2021

Alla gör fel ibland. Men en del fel är roligare än andra. Nu kan du rösta på vilken som var 2021 års roligaste groda. Sista dag för att rösta är den 14 februari. Rösta här.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies